بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

مکانیسم سبزه گندم به چه صورت است؟

سبزه گندم و سبزه جو فعالیت احتمالی ضد سرطان دارند.
مکانیسم عمل
اثبات شده است عصاره جوانه گندم در شرایط in vitro، فعالیت ضد جهش‌زایی دارد. مکانیسم اثر ضد جهش‌زایی این عصاره نامعلوم است. جوانه گندم و سبزه گندم منابع غنی کلروفیل هستند، و فعالیت ضد جهش‌زایی جوانه گندم ممکن است ناشی از حضور این ماده که فعالیت ضد جهش‌زایی و ضد سرطانی شناخته شده دارد، (کلروفیل/ کلروفیلین را ببینید) باشد. سایر مواد، از جمله فلاونوئید‌ها نیز ممکن است در این فعالیت نقش داشته باشند.
مشاهده شده است عصاره سبزه جو، از فیبروبلاست‌های انسانی در برابر عوامل سرطان زا محافظت می‌کند. در این مورد نیز ممکن است کلروفیل مسئول بخشی از این اثر باشد. سبزه جو علاوه بر کلروفیل حاوی تعدادی مواد دیگر است که فعالیت آنتی اکسیدانی دارند و ممکن است به فعالیت ضدجهش‌زایی و ضد سرطانی آن کمک کنند.

فارماکوکینتیک
پروتئین‌ها، لیپیدها و کربوهیدرات‌های موجود در سبزه گندم و جو با فرآیند‌های فیزیولوژیک طبیعی هضم، جذب و متابولیزه می‌شوند.

********

منبع: سامانه مکمل شناسی 

بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد