بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

سبزه غلات چیست؟

سبزه غلات، گیاه سبز جوانی است که رشد می‌کند تا دانه غلات را تولید کند. گیاهان سبز (علفی) متعلق به خانواده‌ی Gramineae هستند که تمام غلات دنیا و بیشتر شکر دنیا را فراهم می‌کنند. سبزه گندم و سبزه جو مکمل‌های غذایی رایج‌اند.
این سبزه غلات در کنار Spirulina (Spiralina را ببینید)، chlorella (chlorella را ببینید)، سبزه جو دو سر و یونجه، گاهی به عنوان غذاهای سبز، نامیده می‌شوند. سبزه گندم و سبزه جو منابع غنی کلروفیل (کلروفیل/ کلروفیلین را ببینید) هستند که به نظر می‌رسد در ارتقای سلامت نقش دارند.

**********

منبع: سامانه مکمل شناسی 

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد