بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

مکانیسم‏های فعال و غیر فعال برای مکمل های غذایی کلسیم

فارماکوکینتیک کلسیم
کلسیم از روده باریک از طریق مکانیسم‏های فعال و غیر فعال جذب می‌شود. در مقادیر دریافتی پایین و متوسط، کلسیم توسط انتقال فعال جذب می‌شود که این روند، وابسته به فعالیت شکل فعال ویتامین D، 1و 25- دی هیدروکسی کله کلسیفرول یا 1و 25 دی هیدروکسی D3 می‌باشد. انتقال کلسیم وابسته به ویتامین D، با سنتز پروتئین‏های متصل به کلسیم کالبیندین همراه است. می‌باشد.

کالبیندین به عنوان یک ناقل کلسیم و همچنین به عنوان یک بافر کلسیمی سیتوزولی عمل می‏کند. کلسیم پس از هضم از کمپلکس‏های کلسیمی در خون آزاد و در یک شکل محلول و احتمالا یونیزه جذب می‌شود. کمپلکس‏های با وزن مولکول پایین، از قبیل کربنات کلسیم، ممکن است به صورت دست نخورده جذب شوند. هر چه دریافت کلسیم افزایش یابد، مکانیزم عبور فعال آن، اشباع شده و قسمت بیشتری از کلسیم از طریق انتشار غیر فعال جذب می‌شود.
کفایت جذب کلسیم در دوره‌های مختلف، زندگی متفاوت است. بیشترین میزان جذب طی شیرخوارگی و حدود 60% می‌باشد. در کودکان قبل از بلوغ حدود %28 است که در ابتدای بلوغ و در زمان جهش رشد، به حدود 34% افزایش می‌یابد. طی دو سال بعد به %25 افت می‏کند و چندین سال در همین مقدار باقی می‌ماند.

در انتهای سه ماهه دوم بارداری نیز جذب افزایش می‌یابد. با افزایش سن، کارایی جذب کم می‌شود. در زنان پس از یائسگی، کسر جذب کلسیم با میانگین 21% سالانه کاهش می‌یابد. مردان نیز کارایی جذب کلسیم خود را با سرعتی برابر با زنان از دست می‌دهند.
 به نظر می‌رسد کفایت جذب از کمپلکس‏های مختلف کلسیم متفاوت است. نتایج مطالعات نشان می‌دهد که کفایت جذب یک دوز 250 میلی گرمی کلسیم سیترات مالات %35 است.

این میزان برای کلسیم کربنات 27% و برای کلسیم تری فسفات 25% می‌باشد. برای مقایسه بهتر است بدانید که کارایی جذب کلسیم شیر 29% است.دیده شد. نتایج برخی مطالعات نشان می‌دهد که کلسیم با کارایی بیشتری از سیترات کلسیم و سیترات مالات کلسیم نسبت به کربنات کلسیم جذب می‌شود. کارایی جذب کلسیم در زمانی که فرد مکمل کلسیم در دوزهای 500 میلی‌گرم یا کمتر استفاده می‌کند، بیشتر است. افراد دچار آکلرهیدری، کلسیم را به سختی از کربنات کلسیم جذب می‏کنند، مگر اینکه مکمل کربنات کلسیم به همراه غذا مصرف شود.
کلسیم جذب نشده از روده، در مدفوع دفع می‌شود. بیشتر از 68% کلسیم در فیلترای گلومرولی،بازجذب می‌شود. بازجذب کلیوی به طور اولیه توسط هورمون‌های پاراتیروئیدی (PTH) تنظیم می‏گردد. کولون نقش مهمی در جذب کلسیم بعد از برش روده باریک ایفا می‏کند.


تقریبا 40%از کلسیم موجود در پلاسما به پروتئین‏ها و به طور عمده به آلبومین باند می‌شود. حدود 50% از کلسیم پلاسما، کلسیم یونی قابل انتشار است. حدود10% کلسیم نیز در کمپلکس با آنیون‏هایی از قبیل فسفات و سیترات کلسیم بوده و قابل انتشار است.
........................................
منبع: مکمل شناسی به نقل از پی در آر


مکمل شناسی را هر روز دنبال کنید

 کپی، فقط در صورت درج نام و لینک مکمل شناسی، مجاز است
 
*توصیه مهم مکمل شناسی در مورد 
خرید و مصرف مولتی ویتامین ها و سایر مکمل های غذایی:
1-مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست
و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.
2-به موازات این مطلب، ممکن است مطالعات دیگر، 
نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. 
لذااین مطالب نمی تواند دلیلی بر توصیه ومصرف خودسرانه 
مکمل های غذایی باشد و نباید جایگزین توصیه پزشک شود.
3- بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه است.
______________________________

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد