بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

اطلاعات تکمیلی راجع به مکمل های بنفونیت


عملکرد و فارماکولوژی
عملکرد
 ممکن است بنفونیت شکلی از مقادیر اندک مواد معدنی کمیاب مشخص و مقادیر اندک منیزیم و کلسیم باشد. این ماده همچنین ممکن است به چندین سم از جمله آفت کش‌ها متصل ‏گردد.

مکانیسم عمل
ممکن است سموم مشخص از قبیل پاراکوات توسط بنتونیت جذب شوند.

فارماکوکینتیک
گزارشات اندکی درباره‌ی فارماکوکینتیک بنتونیت وجود دارد. بعد از دریافت، احتمالا مقادیر بسیار اندک یا تقریبا هیچ از بنتونیت از مجرای گوارشی جذب می‌شود و در مدفوع، دفع می‌گردد. مقادیر اندکی از مواد معدنی کمیاب و مقادیر اندکی از کلسیم و منیزیم ممکن است جذب شود.

اندیکاسیون و کاربرد
این ادعا وجود دارد که بنتونیت به تعدادی از توکسین‏ها متصل شده و بنابراین آن‏ها راکم خطر تر می‌سازد. شواهدی از این اثر در مطالعات حیوانی وجود دارد.

موارد منع مصرف، موارد احتیاط، عوارض جانبی

موارد منع مصرف
بنتونیت‏ در افراد دچار حساسیت به هر جزء محصول حاوی بنتونیت منع مصرف دارد. این ماده همچنین در افرادی که مجرای گوارشی آنها از نظر آناتومیک سالم نمی‌باشد نیز منع مصرف دارد.

موارد احتیاط
زنان باردار، مادران شیرده وافراد مسن می‌بایست از مصرف بنتونیت اجتناب کنند.
افرادی که از بنتونیت استفاده می‏کنند باید مقادیر کافی مایعات (آب- آبمیوه) هم زمان با آن دریافت کنند تا از انسداد احتمالی روده جلوگیری شود.
نباید بنتونیت هم زمان با داروها یا مکمل‏های غذایی استفاده شود.
هیچ مدرکی در مورد انسان وجود ندارد که بنتونیت به عنوان منبعی از مواد معدنی کمیاب یا به عنوان کمکی درخارج شدن سموم از کلون عمل نماید.

عوارض جانبی
در دوز‏هایی که معمولا در مکمل‏های غذایی استفاده می‌شوند – 5 تا10 میلی گرمی- هیچ گزارشی از عوارض جانبی وجود ندارد. دوزهای بالاتر به طور مثال بالاتر از 10 گرم روزانه، ممکن است اثرات ملین داشته ‏باشند. بنتونیت به عنوان ملین حجم دهنده استفاده می‌شود و اگر با مقادیر کافی مایعات استفاده نشود ممکن است باعث انسداد روده شود.

بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد