بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

مکمل شناسی درباره‌ی فارماکوکینتیک بنفوتیامین گزارش می دهد


هم اکنون موارد بسیاری وجود دارد که درباره‌ی فارماکوکینتیک بنفوتیامین نمی‌دانیم. آنچه به دست آمده است، وضعیت شناخت کنونی می‌باشد.
بنفوتیامین از مجرای روده‌ی باریک، به صورت مونوفسفات یا به صورت دفسفریله توسط آلکالین فسفاتاز روده‌ای (یافت شده در حاشیه‌ی مسواکی روده‌ی باریک) به S – بنزوئیل . تیامین جذب می‌شود. اگر بنفوتیامین دفسفریله نگردد، S - بنزوئیل تیامین فسفات وارد گردش خون شده و به بافت‏های مختلف به خصوص کبد منتقل می‏گردد. زمانی که در داخل سلول‏ها بنفوتیامین به S- بنزوئیل تیامین دفسفریله می‏گردد،حلقه‌ی تیازول تشکیل می‌شود و تیامین تولید می‏گردد.


اگر مرحله دفسفوریلاسیون در روده رخ دهد S،- بنزوئیل تیامین وارد سلول‏ها شده، حلقه‌ی تیازول تشکیل می‏گردد وتیامین ایجاد می‌شود. شواهد اخیر نشان می‌دهند که بنفوتیامین قبل از ورود به جریان خون توسط آلکالین فسفاتاز حاشیه‌ی مسواکی دفسفریله می‏گردد. تیامین داخل سلولی به تیامین مونو فسفات (TP, TMP)، تیامین دی فسفات (TDP,کوکربوکسیلاز) و تیامین تری فسفات (TTP) متابولیزه می‏گردد.

تیامین به طورمستقیم توسط تیامین دی فسفوکیناز به تیامین دی فسفات فسفریله می‌شود و تیامین دی فسفات تیامین توسط دی فسفاتاز به تیامین مونو فسفات دفسفریله می‏گردد. تقریبا 80% تیامین خون در اریتروسیت‏ها به صورتTPP موجود است.
مقایسه فارماکوکینتیک بنفوتیامین با تیامین جالب می‌باشد. تیامین از مجرای روده‌ی باریک عمدتا ژژنوم- توسط مکانیسمهای انتقال فعال و انتشار غیر فعال جذب می‏گردد.

در مقادیر کمتر، جذب از طریق روده‏ باریک توسط یک فرآیند فعال وابسته به حامل رخ می‏دهد که وابسته به انرژی و همچنین وابسته به سدیم می‌باشد. انتشار غیر فعال با مقادیر بالاتر تیامین رخ می‏دهد. جذب تیامین توسط یک مکانیسم انتقال محدود کننده‌ی سرعت با قابلیت اشباع شدگی محدود می‏گردد. تنها درصد اندکی از دوز بالای تیامین جذب می‏گردد. بنفوتیامین تحت تأثیر مکانیسم انتقال محدود کننده سرعت نمی‌باشد. تیامین توسط جریان وریدی به کبد و توسط جریان سیستمیک به بافت‏های مختلف در بدن منتقل می‌شود.

انتقال تیامین به داخل اریتروسیت‏ها توسط انتشار تسهیل شده رخ می‏دهد؛ این ویتامین به داخل دیگر سلول‏ها توسط فرآیند فعال وارد می‌شود. محتوای کل تیامین در بدن بزرگسالان در حدود 30 میلی‌گرم می‌باشد. تیامین و متابولیت‏های آن به طور عمده توسط کلیه‏ها ترشح می‌شوند.

منبع: مکمل شناسی به نقل از پی دی آر
.............................
توجه: مصرف مکمل های غذایی باید همراه با آگاهی و شناخت و سواد تغذیه ای باشد. طبیعتا بهترین مسیر در این خصوص، راهنمایی پزشک است و نحوه تهیه مکمل های غذایی صرفا داروخانه می باشد. هشدارها در رابطه با مصرف مکمل های غذایی، خصوصا در رابطه با بیمارانی که دارای بیماری زمینه ای هستند و نیز کودکان و خانم های باردار از حساسیت بیشتری برخوردار است

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد