بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

بنفوتیامین و مکمل های غذایی حاوی بنفوتیامین را بهتر بشناسیم

از نظر بیوشیمیایی بنفوتیامین یک پیش ساز تیامین است. بر این اساس، بنفوتیامین یک پروتیامین، یا پیش ویتامین B1 می‌باشد. بنفوتیامین، به عنوان بخشی از یک مطالعه ژاپنی در حدود 60 سال پیش توسط دانشمند ژاپنی M.Fujiwara و همکارانش سنتز شد. هدف این گروه کشف اشکال تیامین با دسترسی بیشتر برای درمان و پیشگیری از بری بری و پلی نوروپاتی الکلی بود.


ترکیب اولیه کشف شده توسط این محققین، یک مشتق دی سولفیدی از تیامین بود که از سیر و همچنین سایر اعضای جنس آلیوم (allium) یا پیاز جدا شده بود. این ترکیب به نام آلی تیامین نامیده شد و اسم شیمیایی تیامین تتراهیدروفورفوریل دی سولفید (TTFD) را به خود اختصاص داد. مشخص شده است که TTFD نسبت به تیامین، چربی دوست تر است و دارای خصوصیات زیست فراهمی بهتری می‌باشد. سایر مشتقات دی سولفیدی تیامین سنتز شدند وسپس شیمیدانان ژاپنی شروع به سنتز مشتقات S-آسیل – تیامین نمودند. یکی از مشتقات، S – بنزوییل تیامین مونوفسفات (BTMD) نامیده شد.

BTMD با اسم رایج تر خود، بنفوتیامین، شناخته می‌شود. در بعضی مراکز بنفوتیامین به عنوان عضوی از خانواده‌ی آلی تیامین طبقه‌بندی می‏گردد. با این حال، از نظر ساختاری، بنفوتیامین کاملا متفاوت از آلی تیامین است. همچنین هیچ مدرکی از وجود بنفوتیامین در سیر یا هر عضو دیگری از جنس آلیوم یا پیاز وجود ندارد. در حقیقت، امروزه هیچ مدرکی که بنفوتیامین به صورت طبیعی یافت می‌شود، وجود ندارد.
به نظر می‌رسد که بنفوتیامین به طور قابل توجهی چربی دوست تر از تیامین است وشاید آنالوگ با بیشترین زیست فراهمی تیامین باشد که توسط شیمیدانان ژاپنی بسیار بیشتر از آنالوگ‏های دی سولفیدی سنتز شده است. همچنین تصور می‌شود که خصوصیت چربی دوستی آنالوگ تیامین است که باعث زیست فراهمی بیشتر و مناسب بودن آن حتی نسبت به خود تیامین به منظور اهداف درمانی می‌شود. بخشی از این تصور درست و بخشی از آن نادرست می‌باشد.


در یک مطالعه حیوانی اخیر، مشخص شد که بنفوتیامین سطوح تیامین را در خون و کبد، بهتر از خود تیامین افزایش می‏دهد، اما مقادیر بسیار اند ک به آن داخل مغزعبور می‏کند.
همچنین داده‏های فیزیکی- شیمیایی نیز علاوه برمطالعات مربوط به سلول‏های جدا شده نشان می‌ دهندکه در مقایسه با مشتقات دی سولفیدی تیامین، بنفوتیامین چربی دوستی ضعیفی دارد.

منبع: مکمل شناسی به نقل از پی دی آر

 .....................................................

توجه: مصرف مکمل های غذایی باید همراه با آگاهی و شناخت و سواد تغذیه ای باشد. طبیعتا بهترین مسیر در این خصوص، راهنمایی پزشک است و نحوه تهیه مکمل های غذایی صرفا داروخانه می باشد. هشدارها در رابطه با مصرف مکمل های غذایی، خصوصا در رابطه با بیمارانی که دارای بیماری زمینه ای هستند و نیز کودکان و خانم های باردار از حساسیت بیشتری برخوردار است

بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد