بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

اطلاعات تکمیلی در مورد فعالیت ضد التهابی بایکالئین

فعالیت ضد التهابی: بسیاری از فعالیتهای منسوب به بایکالئین در این مونوگراف ناشی از فعالیت احتمالی ضد التهابی آن می‌باشد.

شاید تنها و مهم‌ترین فعالیت آنتی التهابی این ماده، مهار لیپواکسیژناز 12 یا 15/12 باشد.لیپوکسیژنازها خانواده‌ای هتروژن از آنزیم‌هایی هستند که دی اکسیژناسیون فضایی اسیدهای چرب چند غیر اشباع را به مشتقات هیدروپراکسی آنها کاتالیز می‌کنند.

در پستانداران شامل انسان لیپو اکسیژنازها بنا به انواع موقعیت اکسیژناسیون اسید آراشیدونیک به Lox-5 و Lox-8 و Lox-12 و Lox-15 طبقه‌بندی می‌شود Lox -15 همچنین به عنوان Lox – 15/12 در موش شناخته می‌شود. این آنزیم‌ها فرایندهای پاتولوژیک و ساختاری مانند التهاب، سرطانزایی و آتروژنز را القا می‌کنند.آنزیم‌های Lox و مسیرهای آنها موضوع بسیاری از تحقیقات اخیر می‌باشد.

به نظر می‌رسد بایکالئین همچنین دارای دیگر انواعی از فعالیت‌های ضد التهابی باشد.

در خصوص تولید وعرضه مکمل های غذایی، رعایت برخی نکات ضروری است. هرچند که تولید مکمل های غذایی حاوی   بایکالئین   و عرضه آن ها جای بررسی بیشتر دارد ولی به طور کلی موارد احتیاط عبارتند از
قبل ازاستفاده از مکمل بایکالئین برای ارتقا سلامتی، باید با پزشک در مورد مصرف آن مشورت شود.

عرضه چنین مکمل هایی نیازمند تاییدیه صریح سازمان غذا و دارو است
زنان باردار و مادران شیرده باید از مصرف از مکمل‌ها ی روزانه حاوی بایکالئین اجتناب کنند.

بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد