بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

مکانیسم عمل وانادیوم به چه صورت است؟

 نمک¬های وانادیوم بیشترین اثرات انسولین را در in vitro تقلید می¬کنند و علاوه بر این حفظ قند خون در سطح طبیعی را القا کرده و هوموستاز گلوکز را در جوندگان دیابتی مبتلا به کمبود انسولین یا مقاومت به انسولین در in vivo بهبود می‌بخشند. این اثرات نمک¬های وانادیومی از طریق مسیرهای جایگزین که به فعال سازی تیروزین کیناز گیرنده انسولین یا فسفریلاسیون سوبسترای گیرنده انسولین مربوط نمی‌شود، اعمال می‌شوند. به نظر می‌رسد مکانیسم عمل وانادیوم مهار پروتئین- فسفوتیروزین فسفاتاز و فعال سازی غیر گیرنده پروتئین- تیروزین کیناز ¬باشد.
بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

اصول استفاده از گیاهان دارویی و مکمل های غذایی برای بیماران دیابتی مشاهده
اصول استفاده از گیاهان دارویی و مکمل های غذایی برای بیماران دیابتی