بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

دانش آموزان و عوارض سوء تغذیه

دانش آموزانی که مبتلا به سوء تغذیه هستند، ممکن است در پیشرفت تحصیلی دچار مشکل شوند.امروزه بروز سوء تغذیه در دانش آموزان یکی از نگرانی های بسیار جدی برای نظام های سلامت محسوب می شود
بر اساس تحقیقات متعدد، عدم دریافت مناسب مواد مغذی می تواند کارآیی جسمی و ذهنی افراد را تحت شعاع خود قرار داده و منجر به افت تحصیلی و ضعف جسمی شود.
علاوه برآن، کمبود ریز مغذی ها می تواند منجر به کاهش ذخیره کلسیم بدن وهمچنین عدم رشد قدی دانش آموزان گردد.
ضمن اینکه در دختران، کمبود آهن می تواند به عوارض و عواقبی نظیر بینظمی عادات ماهانه منجر شود.

آنچه در این میان حائز اهمیت است هوشیاری خانواده و اهتمام ایشان نسبت به رصد وضعیت تغذیه دانش آموزان است. ضمن اینکه تقویت سفره خانواده می تواند در این رابطه نقش حیاتی و سرنوشت ساز ایفاکند.

طبیعی است در صورتی که تغذیه طبیعی نتواند برطرف کننده سوء تغذیه باشد، گریزی جز استفاده از مکمل های غذایی نخواهد بود. البته بهره برداری صحیح و منطقی منوط به مشاوره پزشک در این خصوص است و نباید از یاد برد که مکمل های غذایی در صورت استفاده نادرست می تواند عوارض ناگواری ایجاد کنند.


منبع:سایت مکمل شناسی

بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد