بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

خطر برآمدگی شکم

پژوهش ها نشان می دهد چاقش شکم و برآمدگی آن بصورتی که منجر به این شود که اندازه شلوار افراد از دور کمر آنها بیشتر شود می تواند شرایط خطرناکی را در بلند مدت برای افراد به دنبال داشته باشد


این تحقیقات بیانگر آن است که این موضوع می تواند حتی برای سالمندانی که چاق نیستند و یا اضافه وزن ندارند، نیز مخاطره آمیز باشد و سبب افزایش ریسک مرگ گردد.

گفتنی است نقش مکمل های غذایی و رژیمی در تامین سلامت برای افراد مختلف جامعه، موضوعی است که سبب شیوع مصرف مکمل های غذایی شده است و دراین راستا بهتر است افراد بر اساس آگاهی و شناخت و مبتنی بر نظر پزشک اقدام به تهیه و مصرف مکمل های غذایی کنند.

آنچه در این خصوص حائز اهمیت است آن است که چاقی شکمی ناشی از تجمع چربی های مختلف در بدن افراد است و انتخاب ناصحیح مکمل های غذایی می تواند این فرایند را تسریع بخشد

لازم به ذکر است مصرف مکمل های غذایی در صورتی که به صورت آگانه انجام شود ممکن است در مدیریت اشتهای افراد موثر باشد.

البته ناگفته پیدا است که بدلیل موج تبلیغات آزاردهنده و فریبنده در خصوص مکمل های غذایی، مصرف مکمل های غذایی باید با توصیه پزشک صورت پذیرد

......................................

منبع: سامانه مکمل شناسی

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد