بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

نمک تصفیه شده یددار یا نمک دریا؟

چندی است که تبلیغات گسترده وبی اساس از نمک در یا با عث شده که  مصرف کنندگان دچار سردرگمی شده وعلی رغم توصیه های دفتر بهبود تغذیه جامعه مبنی بر مصرف نمک یددارتصفیه شده یددارهنوز عده ای براین باورند که نمک دریا علاوه برملح سدیم ویددارای املاحی مانند کلسیم ومنیزیم است که برای بدن مفید می باشد .

نمک در یا نمکی است تصفیه نشده که دارای انواع ناخالصی ها ازجمله فلزات سنگین است که خطر سرطانزایی آنها به اثبات رسیده است.  علاوه برداشتنن نا خالصی ها ، نمک دریا دارای میزان کم ید ویا حتی فاقد ید است که نیاز روزانه به ید را تامین نمی کند. وزارت بهداشت ظرف 20 سال گذشته برای کاهش شیوع گواتر واختلالات ناشی از کمبود ید ، سیاست افزودن ید به نمک های خوراکی را درپیش گرفته ودرحال حاضر  کلیه کارخانجات تولید کننه موظفند ید را به میزان توصیه شده وزارت بهداشت به نمک های خوراکی اضافه کنند . زیرا استفاده از نمک یددار تصفیه شده تنها راه رساندن ید به بدن برای انجام اعمال حیاتی که وابسته به این ریز مغذی است، می باشد. نرسیدن ید کافی به بدن با عوارض بیشماری شامل گواتر ، ناهنجاری های مادرزادی ، افزایش موارد سقط ومرده زایی ،  هیپوتیروئیدی مادرزادی ، کرولالی مادرزادی ، کاهش بهره هوشی  همراه است و به این دلیل وزارت بهداشت تاکید بر مصرف نمک یددار تصفیه شده که می تواند ید مورد نیاز را به بدن برساند ، می کند.

 اینکه نمک دریا می تواند املاح دیگر مانند منیزیم وکلسیم را  تامین کند  ، درست نیست . زیرا در مقداری که نمک  باید مصرف شود (  کمتر از 5 گرم درروز) ، مقدار کلسیم ومنیزیمی که به بدن می رساند آنقدر ناچیز است که کاملا قابل چشم پوشی است ضمن اینکه ، این املاح را ازسایر منابع غذایی می توان دریافت کرد   وبا مصرف نمک یددار تصفیه شده ( البته به مقدارکم) هدف این است که ید کافی به مردم  کشور رسانده شود.

تبلیغاتی که بطور گسترده درزمینه نمک دریا درکشور می شود ، برخلاف سیاست های وزارت بهداشت که متولی سلامت مردم کشور است ، بوده وطبعا افراد سودجویی که سعی درترویج مصرف  نمک دریا دارند،  نه تنها سلامت مردم کشور را به خطر انداخته بلکه موجب برگشت مشکل گواتر ، تولد نوزادان با ناهنجاری های مادرزادی وبسیاری پیامدهای زیانبار بهداشتی خواهند بود.

نمک طعام مشمول در یافت پروانه های بهداشتی از وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی ،تاریخ تولید وانقضاء واستاندارد اجباری می باشد. این گونه نمک های تصفیه شده یددار فاقد فلزات سنگین شامل سرب ،ارسنیک و... (عوامل ایجادکننده سرطان)و.ناخالصی های محلول مانند گچ و... می باشد که به دلیل سفید بودن غیر قابل جداسازی است ، می باشد  .از طرفی میزان محاسبه شده ید در نمک تصفیه شده باعث پیشگیری از بیماری گواتر وبه دنبال آن با عث پیشگیری ازعقب ماندگی جسمی وذهنی ،سقط جنین و ... خواهد شد .حالا خود قضاوت کنید نمک دریا مصرف کنید ودچار عوارض ان(سرطان،گواتر،عقب افتادگی ذهنی وجسمی ،سقط جنین و...) شوید ویا نمک تصفیه شده یددار استفاده کنید از تمام این عوارض در امان باشید.

بدیهی است درصورتی نمک دریا می تواند مصرف خوراکی داشته باشد که درقالب استانداردهای موجود ،  مجوز تولید وپروانه ساخت ازوزارت بهداشت گرفته باشد.

**********

منبع: سامانه مکمل شناسی به نقل از دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت 

بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد