بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

فقط از داروخانه مکمل ورزشی بخرید

فقط از داروخانه مکمل ورزشی بخرید

مسئول بخش مکمل آزمایشگاه‌های کنترل غذا و دارو گفت: «با توجه به اهمیت مکمل‌های ورزشی، این فرآورده‌ها از لحاظ میزان ماده موثره و عدم آلودگی به مواد ممنوعه مورد آزمایش قرار می‌گیرند.» کلثوم خیرالهی، مسئول بخش مکمل آزمایشگاه‌های کنترل غذا و دارو گفت: «با توجه به اهمیت مکمل‌های ورزشی، تمامی فرآورده‌های مکمل ورزشی تولید داخل و وارداتی جهت انجام آزمون‌های کیفی به مرکز آزمایشگاه‌های کنترل غذا و دارو ارسال می‌شود.» وی افزود: «مکمل‌های ورزشی به صورت تولید داخل و وارداتی در کشور وجود دارند.» خیرالهی اظهار داشت: «فرآورده‌های مکمل ورزشی از لحاظ میزان ماده موثره و عدم آلودگی به مواد ممنوعه مورد آزمایش قرار می‌گیرند و بعد از آزمون‌ها و آزمایش‌های مختلف مجوزهای مربوطه برای توزیع و عرضه صادر می‌شود.» مسئول بخش مکمل آزمایشگاه‌های کنترل غذا و دارو در پایان گفت: «مکمل‌های ورزشی فقط باید در داروخانه‌ها توزیع و عرضه شود و توزیع مکمل‌ها در دیگر مراکز از نظر این اداره ممنوع و تخلف محسوب می‌شود.»

***************

منبع: سامانه مکمل شناسی به نقل از روزنامه سپید 

محصولات مرتبط

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد