بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

ضرورت تعریف دوره گذار برای صنعت مکمل های غذایی ایران در گفتگو با امیر قلن بر

ضرورت تعریف دوره گذار برای صنعت مکمل های غذایی ایران در گفتگو با امیر قلن بر

امیر قلن بر، عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان مکمل¬های غذایی در خصوص تولید مکمل های وارداتی در داخل کشور اظهار داشت:

در چند سال اخیر، اداره مکمل های غذایی سازمان غذاودارو تلاش گسترده ای را برای ترغیب واردکنندگان به سرمایه گذاری در داخل کشور و تولید مکمل ها در داخل شکل داده است و در همین راستا لیست مکمل¬های مشابه تولیدات داخلی با کمک سندیکای تولیدکنندگان مکمل و همکاری اداره مکمل ها به واردکنندگان ابلاغ گردیده و اداره کل مکمل ها به جدیت مانع از واردات مشابه شده است.

وی ادامه داد: در این رابطه، واردکنندگان نیز همکاری نزدیکی را با اداره کل مکمل های غذایی ترتیب داده و سعی کرده اند تا  جایی که امکان دارد، نسبت به سرمایه گذاری در داخل کشور و تولید مکمل های غذایی اقدام کنند. اما در این میان چند نکته اساسی وجود دارد که برای روشن شدن وضعیت مکل های غذایی باید نسبت به آن توجه شود

دوره گذار

قلن بر با اشاره به ضروت تعریف دوره گذار از واردات به تولید تاکید کرد: گام برداشتن از واردات به سمت تولید، یک فرایند کوتاه مدت نیست که به صورت ناگهانی اتفاق بیافتد. باید مبتنی بر گام های پیش بینی شده و روش مند، حرکت کرد که خوشبختانه اداره کل مکمل های غذایی با درنظر گرفتن این واقعیت، آن را در قالب واردات بالک لحاظ کرده است.

به گفته قلن بر، کسانی که از حذف واردات بالک صحبت می کنند، در واقع مفهوم تولید و تغییر در کسب و کار را درست متوجه نشده اند.

رئیس کمیسیون کسب و کار اتحادیه واردکنندگان مکمل¬های غذایی افزود: در واقع واردات بالک به عنوان یک دوره گذار به صورت مطالعه شده و با سختگیری های اداره کل می¬تواند ضمن حفظ کسب و کار تجار شناسنامه دار فعلی، در یک دوره تعریف شده زمان لازم را برای تطبیق شرایط تجاری از جمله اصلاحات لازم در قراردادهای تجاری فی مابین وارد کننده و همکاران خارجی آن ها (که از اعتبارات تجاری کشور هستند) و همچنین اقدام به عقد قرارداد های ساخت داخل فراهم سازد.

قلن بر با تاکید بر کیفیت و سلامت محصولات بالک تصریح کرد: باید توجه داشت که واردات بالک هم مشابه دیگر محصولات وارداتی سلامت محور، دارای تست¬های دوره ای در آزمایشگاه¬های معتبر و مورد وثوق سازمان غذا و دارو است و بنابراین ایجاد شبهه در خصوص سلامت محصولات بالک، ریشه در منفعت طلبی برخی افراد یا عدم اطلاع ایشان نسبت به فرآیندهای تعریف شده در سازمان غذاودارو دارد.

عدم همراهی تولیدکنندگان

مسئول کمیته بالک اتحادیه واردکنندگان مکمل های غذایی با انتقاد از عدم همراهی تولیدکنندگان داخلی اظهار داشت: همزمان که واردکنندگان به سمت تولیدی شدن گام برمیدارند، تولیدکنندگان فعلی نیز باید همراهی کنند ولی متاسفانه علی رغم تلاش واردکنندگان برای تولیدی شدن، اعضای اتحادیه واردکنندگان مکمل های غذایی، در فرآیند "ساخت قراردادی" هنوز با مشکلات عدیده از طرف کارخانجات تولیدی مواجه بوده و همین امر مانع از تحقق اهداف طراحی شده توسط سندیکا و اداره کل مکمل ها می باشد.

انتقاد غیر اصولی نکنید

رئیس کمیسیون کسب و کار اتحادیه واردکنندگان مکمل¬های غذایی افزود: بر این اساس انتقاد به واردات بالک، کاملا بی اساس و غیرکارشناسی است. واردکنندگان، هم در مقابل شرکت های خارجی (به دلیل قراردادهای جاری) و هم در داخل کشور دارای تعهدات مختلف از جمله گمرکات، بیمه، بانک ها و دارایی هستند و ضروری است نسبت به واردکنندگان مکمل ها دارای رفتارهای حرفه¬ای باشیم تا به سرمایه مادی و معنوی این صنف بیش از این که کرده ایم، صدمه ای وارد نشود

وی ادامه داد: قطعا واردات سیاست شده و مدیریت شده ضمن پاسخگویی به بخشی از نیازهای کالاهای سلامت محور جامعه ضمن رعایت حق انتخاب مصرف کننده، با ایجاد فضاهای رقابتی باعث رونق و رقابتپذیری تولید و عرضه مکمل های غذایی خواهد شد که قطعا به نفع سلامت جامعه خواهد بود.

صادرات مکمل های تولید داخل

قلن بر با اشاره به ضرورت رعایت استانداردهای جهانی در خطوط تولید داخلی اظهار داشت: صادرات مکمل های غذایی که یکی از اهداف اصلی در زمینه سیاست های حمایتی از تولید داخل است، بدون شکل گیری استانداردهای جهانی در خطوط تولیدی شکل نخواهد گرفت.

به گفته قلن بر، کیفیت نیاز به تسریع در نوسازی و استانداردسازی GMP صنایع تولیدی داخلی دارد. هر چند که در این بخش¬ها تلاش هایی صورت می¬گیرد ولی هنوز با استاندردهای جهانی فاصله داریم و همین امر مانع از شکل گیری ساختار صادراتی کشور در بخش دارو و مکمل¬ها است.

تحریم های داخلی، بد تر از تحریم های خارجی

عضو هیات مدیره مجمع واردات با اشاره به ناهماهنگی های گسترده در دستگاه های دولتی، اظهار داشت: متاسفانه تولیدکنندگان و واردکنندگان اغلب گرفتار در چرخه های بی پایان سازمان هایی از قبیل گمرک، بیمه و بانک¬ها هستند. به طوری که به نظر می رسد این سازمان ها اجمالا بی¬اعتنا به شرایط اقتصادی و جنگ اقتصادی تحمیل شده به کشور هستند و هر کدام ساز ناکوک خود را می¬زنند.

وی افزود: ضمن اینکه با اضافه شدن مقررات ناپخته و سیاست زده قیمت¬گذاری محصولات تولید داخل، شاهد آن هستیم که توان و انرژی تولیدکنندگان و واردکنندگان در این کلاف سر در گم کنونی، صرف موضوعاتی می شود که نه ناشی از تحریم های بین المللی، بلکه ریشه در ناتوانی برخی مدیران دولتی دارد که این خود تحریمی ها صدماتی کمتر از تحریم ها ندارند.

کپی کاری نکنید

عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان مکمل¬های غذایی افزود: در همین جا به صنایع تولیدی مکمل ساز کشور توجه داده می¬شود تا از فرصت¬های ایجاد شده در بازار توسط واردکنندگان (برای معارفه کالاهای پرمصرف مورد نیاز کشور) استفاده مثبت کرده و از کپی کاری فرمول، جعبه و حتی نام این دسته از محصولات، استفاده غیر مجاز نداشته باشند. چرا که تداوم این امر مشکلات اخلاقی، حرفه¬ای و شرعی به همراه داشته و مانع از رونق صنعت وتجارت کشور خواهد بود


پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد