بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

امیر قلن بر از توقعات فعالان حوزه مکمل های غذایی از سازمان غذاودارو می گوید

امیر قلن بر از توقعات فعالان حوزه مکمل های غذایی از سازمان غذاودارو می گوید

به گزارش مکمل شناسی، امیر قلن بر، عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان مکمل های غذایی اظهار داشت:


با توجه به تغییراتی که در سطح مدیرکل اداره مکمل های غذایی صورت گرفته، قابل توجه است که یک سری از کارها، سیاست ها و برنامه ها از قبل ریل گذاری شده و انجام آن هنوز نیمه تمام است


مثلا بحث واردات بالک، یک موضوعی است که در چند سال اخیر، اداره کل مکمل های غذایی بر آن تاکید کرده و واردکنندگان را نسبت به سرمایه گذاری در این بخش ترغیب نموده است


واگذاری امور به تشکل ها و تفویض برخی امور به اتحادیه ها و سندیکاها نیز از دیگر موضوعاتی است که پیش از این به صورت جدی مورد تاکید مدیران سازمان غذاودارو بوده است


سیاست حمایت از تولید، رویکردی است که اداره کل مکمل های غذایی در پیش گرفته، ولی نکته اساسی آن است که این رویکرد نباید دچار شعارزدگی شود. باید شیوه های حمایتی به درستی تعریف شده و اجرایی شوند. متاسفانه در این مسیر نظام بانکی کشور، همکاری مناسبی ندارد و سیاست های کلی نظام در مسیر حمایت از تولید را دچار خدشه و وقفه می سازد و در این خصوص توقع از اداره کل مکمل های غذایی می رود که موضوع را در سطح ریاست سازمان مطرح و در جلسات فراسازمانی، چاره اندیشی کند.


* گفتنی است امیر قلن بر، موسس شرکت تولیدی بهداشتی دارویی لیوار، عضو هیات رئیسه مجمع واردات، عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان مکمل های غذایی ایران و مسئول کمیته صادرات سندیکای تولید کنندگان مکمل های غذایی ایران است.

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد