بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

نامه سندیکای تولیدکنندگان مکمل به رئیس سازمان غذاودارو

نامه سندیکای تولیدکنندگان مکمل به رئیس سازمان غذاودارو در خصوص محصولات وارداتی مشابه تولید داخل

مکمل شناسی: گلایه سندیکای تولید مکمل به رییس سازمان غذاودارو در خصوص ادامه واردات مشابه تولید داخل+لیست ۶ محصول(در نامه پیوست)

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد