بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

تولید قراردادی مکمل ها و چالش های آن

تولید قراردادی مکمل ها و چالش های آن
دکتر حافظ سوسن، دبیر و عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان مکمل های غذایی با اشاره به اینکه در حال حاضر صنعت مکمل های رژیمی، غذایی، ورزشی، در نقطه عطف خود و تحول کیفی قراردارند، خواستار رفع مشکلات شرکت هایی شد که به صورت قراردادی، قصد تولید مکمل های رژیمی، غذایی و ورزشی در داخل کشور دارند

وی  اظهار داشت:

سیاست های سازمان غذاودارو مبنی بر حمایت از تولید ملی سبب شده که با تشدید ممنوعیت واردات، شرکت های وارد کننده به شرکتهای تامین کننده(وارد کننده /تولید کننده قراردادی) تبدیل شوند.


این تحول که یک نقطه عطف در صنعت مکمل ها و علی الخصوص مکمل های ورزشی محسوب می شود، مبتنی بر تمرکز توجه ها به رویکرد "تولید قراردادی" شکل گرفته که می تواند زمینه ساز ارتقای کیفی و کمی تولیدات داخلی شود.


ولی نکته اینجا است که متاسفانه در خصوص این تحول، بی مهری ها و نا ملایماتی صورت می گیرد که مهمترین آن ها عبارت است از


 اولا هنوز توسط نهادهای تصیم گیر به میزان کافی حمایت و پیشتیبانی نمی شود و این شرکتها در بلاتکلیفی میان دو اتحادیه وارد کنندگان و سندیکای تولید به سر می برند.


 ثانیا در حال حاضر شرکت هایی که به دنبال اجرای تولید قراردادی مکمل ها در کشور هستند، به دلیل افزایش هزینه های تولید توسط کارخانجات (افزایش نقدینگی) شدیدا تحت فشار قرار گرفته اند.


 ثالثا این شرکت ها از سوی کارخانجات داروسازی به عنوان رقیب قلمداد می شوند و این موضوع سبب می شود که کارخانجات، علی رغم وجود ظرفیت خالی تولید، تمایلی نسبت به تولید کالاهای مشابه(مانند سافت ژلها) نداشته باشند و این موضوع نظم و برنامه ریزی های شرکت های تولید قراردادی را مختل ساخته است

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد