بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

تمایلات زنان باردار به استفاده از مکمل های گیاهی

تمایلات زنان باردار به استفاده از مکمل های گیاهی

با وجود شواهد اندک موجود در مورد ایمنی و کارآیی آنها، تحقیقات نشان می دهد داروهای گیاهی به طور گسترده ای توسط زنان باردار مورد استفاده قرار می گیرند. آمارهای موجود در کشورهای مختلف برآورد کرده اند که استفاده از گیاهان دارویی در دوران بارداری از 7  درصد تا 96  درصد متغیر است.

در مطالعه جالب اخیرا محققان نگرش زنان باردار به داروهای گیاهی را ارزیابی کردند. هدف از این مطالعه تعیین شیوع، نگرش، منبع اطلاعات و استدلال در استفاده از داروهای گیاهی در زنان باردار در عربستان سعودی بود.

این مطالعه بر روی 297 زن باردار انجام شد و دیدگاههای آنها در مورد استفاده از داروهای گیاهی ارزیابی شد.

نتایج بدست آمده نشان داد 56 درصد از افراد مورد مطالعه برخی از انواع داروهای گیاهی را در طول دوره بادرای خود استفاده کرده اند.

روغن زیتون در 26 درصد از پاسخ دهندگان مورد استفاده قرار گرفته بود و پس از آن زیره در 20 درصد افراد و سیر در 15 درصد آنها استفاده شده بود.

همچنین مشخص شد 37 درصد از استفاده کنندگان مکمل های گیاهی آنها را براساس تشخیص شخصی استفاده کردند. 33 درصد از آنها مکمل ها را براساس توصیه خانواده و 12 درصد نیز براساس توصیه دوستان از این مکمل ها مصرف کردند.

علاوه بر این، 19 درصد از پاسخ دهندگان نگرش مثبتی نسبت به استفاده از داروهای گیاهی در دوران بارداری گزارش کردند.

این نتایج نشان می دهد شیوع استفاده از داروهای گیاهی در زنان باردار بسیار بالا است. اما متأسفانه اکثر استفاده کنندگان بر منابع غیررسمی خود برای استفاده از گیاهان دارویی در دوران بارداری متکی بودند.

نتایج این تحقیق در تاریخ 11 سپتامبر 2018 در مجله منتشر شده است.

منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:


Saudi Pharmaceutical Journal, Available online 11 September 2018
open access, In Press.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1319016418302743#!

مکمل شناسی را هر روز دنبال کنید

 کپی، فقط در صورت درج نام و لینک مکمل شناسی، مجاز است
 
*توصیه مهم مکمل شناسی در مورد 
خرید و مصرف مولتی ویتامین ها و سایر مکمل های غذایی:
1-مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست
و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.
2-به موازات این مطلب، ممکن است مطالعات دیگر، 
نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. 
لذااین مطالب نمی تواند دلیلی بر توصیه ومصرف خودسرانه 
مکمل های غذایی باشد و نباید جایگزین توصیه پزشک شود.
3- بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه است.
______________________________
بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد