بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

آیا شیفت کاری و محیط کاری با کمبود ویتامین D3 در ارتباط است؟

آیا شیفت کاری و محیط کاری با کمبود ویتامین D3 در ارتباط است؟
مطالعات جدید نشان می دهد کار در محیط های داخلی می تواند باعث کمبود ویتامین D شود.

شیوع کمبود ویتامین D3 در سرتاسر جهان در حال افزایش است. اگرچه هنوز در مورد سطح بهینه ویتامین D در بدن اجماع کافی وجود ندارد، اما مطالعات علمی بخوبی مشخص کرده اند که غلظت کمتر از 50 نانو مول بر لیتر (20 نانو گرم بر میلی لیتر) از 25-هیدروکسی ویتامین D در بدن حداقل می تواند در سلامتی استخوان تاثیر بسزایی داشته باشد.

محققان اخیرا به این قضیه پی برده اند که محیط کاری افراد ممکن است در سطح ویتامین D آنها تاثیرگزار باشد.

در این زمینه اخیرا محققان ایتالیایی مطالعه جالبی را به چاپ رساندند. هدف از این بررسی سیستماتیک این بود که مطالعه شود آیا مشاغل، و مخصوصا شیفت کارکنان و کار در محیط داخلی، می تواند به عنوان پارامتری مهم در افزایش شیوع کمبود ویتامین D3 در کشورهای صنعتی در نظر گرفته شود؟

مطالعات انجام شده توسط این گروه نشان داد مشاغل ویژه ای ممکن است از کمبود ویتامین D3 یا از پیش آگهی های کمبود این ویتامین رنج ببرند.

بررسی های آنها نشان داد کارمندان شیفتی و افرادی که در محیط داخلی کار می کنند از جمله مشاغلی هستند که بیشتر در خطر کمبود ویتامین D3 و عوارض ناشی از آن قرار دارند.

این محققان پیشنهاد دادند این نوع کارمندان باید بیشتر تحت آموزش های پیشگیری از کمبود ویتامین D قرار گرفته و غربالگری بیشتری بر روی آنها انجام شود.

نتایج این تحقیق در ماه سپتامبر 2018 در مجله Journal of Environmental and Public Health منتشر شده است.مکمل شناسی را هر روز دنبال کنید

 کپی، فقط در صورت درج نام و لینک مکمل شناسی، مجاز است
 
*توصیه مهم مکمل شناسی در مورد 
خرید و مصرف مولتی ویتامین ها و سایر مکمل های غذایی:
1-مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست
و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.
2-به موازات این مطلب، ممکن است مطالعات دیگر، 
نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. 
لذااین مطالب نمی تواند دلیلی بر توصیه ومصرف خودسرانه 
مکمل های غذایی باشد و نباید جایگزین توصیه پزشک شود.
3- بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه است.
______________________________
بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد