بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

آیا مصرف دوز بالای ویتامین D بصورت ماهانه بجای مصرف روزانه آن ایمن و مفید است؟

آیا مصرف دوز بالای ویتامین D بصورت ماهانه بجای مصرف روزانه آن ایمن و مفید است؟

مطالعات جدید نشان می دهد مصرف دوز 100000 واحد از ویتامین D بصورت ماهانه ایمن بوده و حتی ممکن است کارایی آن از دوز کم روزانه بهتر نیز باشد. مصرف دوز بالای مکمل های ویتامین D در سال های اخیر افزایش یافته است.

با این حال، گزارشات نسبتا کمی در مورد ایمنی دوزهای بالای آن در دراز مدت مشاهده می شود. محققانی از کشورهای مختلف در یک مطالعه تیمی به تازگی این موضوع را بر روی 5108 فرد بزرگسال در سنین 50 تا 84 سال آزمایش کردند.

این افراد بطور ماهانه مکمل های ویتامین D3 با دوز 100000 واحد یا دارونما مصرف کردند. میانگین طول مدت پیگیری این افراد 3/3 سال بود. عوارض جانبی دوز بالای ویتامین در این افراد بطور ماهانه توسط پرسشنامه هایی ثبت شد.

در مجموع، 419 فرد مصرف کننده ویتامین D (16/5 درصد) و 399 فرد مصرف کننده دارونما (15/8 درصد) گزارش کردند که میزان عوارض جانبی در آنها کمتر از 1 درصد بوده است.

همچنین در مجموع مشخص شد که مصرف دوز بالای ویتامین فوق در بلند مدت نسبت به گروه مصرف کننده دارونما دارای عوارض جانبی خاصی نمی باشد. این مطالعه در 4 سپتامبر 2018 در مجله منتشر شده است.


منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:

Monthly high-dose vitamin D3 supplementation and self-reported adverse events in a 4-year randomized controlled trial Clinical Nutrition, DOI: https://doi.org/10.1016/j.clnu.2018.07.034 ,Tuesday September 4, 2018.

مکمل شناسی را هر روز دنبال کنید

 کپی، فقط در صورت درج نام و لینک مکمل شناسی، مجاز است
 
*توصیه مهم مکمل شناسی در مورد 
خرید و مصرف مولتی ویتامین ها و سایر مکمل های غذایی:
1-مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست
و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.
2-به موازات این مطلب، ممکن است مطالعات دیگر، 
نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. 
لذااین مطالب نمی تواند دلیلی بر توصیه ومصرف خودسرانه 
مکمل های غذایی باشد و نباید جایگزین توصیه پزشک شود.
3- بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه است.
______________________________
بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد