بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

تاثیر مصرف 6 هفته ای مکمل روی بر چربی خون مردان

تاثیر مصرف 6 هفته ای مکمل روی بر چربی خون مردان

مطالعات جدید نشان می دهد مصرف تنها 6 هفته ای مکمل روی می تواند تاثیرات مثبتی بر سطح چربی خون بگذارد.

در مطالعه ای که به تازگی انجام شد، محققان تاثیر مصرف شش هفته ای مکمل های روی و انجام تمرینات با وزنه را بر سطح چربی خون در افراد ورزشکار و معمولی مطالعه کردند.

این مطالعه بر روی 40 مرد انجام شد. 20 نفر از آنها ورزشکارانی بودند که تمرینات منظم داشتند. 20 نفر دیگر داوطلبان کم تحرک بودند. این داوطلبان به 4 گروه تقسیم شدند.

گروه اول از افراد کم تحرک بوده و به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شدند. گروه دوم افراد کم تحرکی بودند که مکمل های روی مصرف کردند. گروه سوم افراد ورزشکاری بودند که مکمل های روی مصرف کردند گروه چهارم نیز افراد ورزشکاری بودند که مکمل های روی مصرف نکردند.

از ابتدای مطالعه تا پایان 6 هفته، از شرکت کنندگان نمونه خون قبل و بعد از هر تمرین ورزشی گرفته شده و سطوح کلسترول کل، کلسترول LDL و کلسترول HDL و تری گلیسیرید در آنها اندازه گیری شد.

نتایج بدست آمده نشان داد که کلسترول کل، کلسترول LDL و تری گلیسیرید در گروه هایی که مکمل روی مصرف کردند کاهش می یابد، در حالی که سطح کلسترول HDL در این گروه ها افزایش می یابد.

بنابراین این مطالعه نشان می دهد مصرف 6 هفته ای مکمل های روی در کنار ورزش کردن می تواند تاثیرات بسیار خوبی بر وضعیت چربی خون مردان داشته باشد.

نتایج این مطالعه اخیرا در مجله Cellular and Molecular Biology منتشر شده است.

مکمل شناسی را هر روز دنبال کنید

 کپی، فقط در صورت درج نام و لینک مکمل شناسی، مجاز است
 
*توصیه مهم مکمل شناسی در مورد 
خرید و مصرف مولتی ویتامین ها و سایر مکمل های غذایی:
1-مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست
و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.
2-به موازات این مطلب، ممکن است مطالعات دیگر، 
نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. 
لذااین مطالب نمی تواند دلیلی بر توصیه ومصرف خودسرانه 
مکمل های غذایی باشد و نباید جایگزین توصیه پزشک شود.
3- بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه است.
______________________________

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد