بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

ورود کمیسیون بهداشت به بحث تولید تحت لیسانس مکمل های غذایی

ورود کمیسیون بهداشت به بحث تولید تحت لیسانس مکمل های غذایی
پزشکیان مطرح کرد:ورود کمیسیون بهداشت به بحث تولید تحت لیسانس مکمل های غذایی

نایب رئیس مجلس، از ورود کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به موضوع تولید تحت لیسانس مکمل های غذایی، خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که حیدرعلی عابدی و محمدحسین قربانی سخنگو و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، از ضرورت مقابله با سوءاستفاده هایی که تحت عنوان تولید تحت لیسانس مکمل های غذایی صورت می گیرد، مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس نیز ضمن بازدید از نمایشگاه ایران فارما از ورود کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به این موضوع خبر داد.

پزشکیان با اشاره به ظرفیت هایی که در کشورمان برای تولید دارو و مکمل های غذایی وجود دارد، گفت: هدف مجلس حمایت از صنعت و تولید است و در این مسیر به دنبال آن است که منافع کلیه ذینفعان حفظ شده و زمینه برای توانمند سازی تولید فراهم شود.

وی تاکید کرد: یکی از راه های تقویت تولید داخل، بهره برداری از رویه هایی نظیر تولید تحت لیسانس است ولی در این رابطه نباید برندهای ما شناخته و فاقد کارخانه، مورد توجه صاحبان صنعت قرار گیرد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: برای تقویت تولید داخل باید به سراغ کارخانجات شناخته شده و معتبر جهانی برویم و زمینه را برای سرمایه گذاری آنها در داخل کشور فراهم کنیم.

پزشکیان افزود: باید کاری کنیم که تولید داخل بتواند به ماموریت های اصلی خود یعنی رفع نیاز بازار کشور، اشتغالزایی و ارتقای سطح زندگی مردم عمل کند و در این مسیر انتقال دانش فنی و ارتقای تکنولوژی حایز اهمیت است.

به گزارش مهر، پیش از این، برخی اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در رابطه با تولید تحت لیسانس مکمل های غذایی، هشدار داده بودند که اینکه یک نفر در خارج کشور و به خصوص آمریکا و کانادا، یک برند را ثبت کند و بیاید به صنعتگران، گواهینامه تولید تحت لیسانس عرضه کند، بدون اینکه انتقال تکنولوژی و دانش فنی شکل بگیرد، فریب افکار عمومی و صنعت کشور است و سازمان غذا و دارو باید در رابطه با مکمل هایی که قصد دارند تحت برندهای آمریکایی، در داخل کشور تولید شوند، دقت نظر و نظارت بیشتری داشته باشد و اصول لازم را مدنظر قرار دهد

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد