بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

تاثیر مکمل های ویتامین C بر تمام پارامترهای قلبی عروقی

تاثیر مکمل های ویتامین C بر تمام پارامترهای قلبی عروقی

شواهد علمی نشان می دهند که مصرف بالاتر ویتامین C با تاثیرات مثبتی بر فاکتورهای موثر بر بیماری های قلبی عروقی همراه هستند.

با این حال تاکنون آزمایش های بالینی کنترل شده تاثیر مثبت ویتامین C بر بیماری های قلبی عروقی را تایید نکرده اند. ویتامین C یک ریزمغذی بسیار ضروری برای بدن است که دارای خواص آنتی اکسیدانی بسیار زیادی است.

در مطالعه ای که به تازگی توسط محققان انگلیسی انجام شد، تاثیر مکمل های ویتامین C بر نشانگرهای شیمیایی بیماری های قلبی عروقی مانند تصلب شریان، فشار خون، عملکرد اندوتلیال، کنترل گلیسمی و پروفایل چربی بطور کامل بررسی شد.

این محققان علاوه بر بررسی شواهد موجود در این زمینه میزان درستی این شواهد را نیز مطالعه کردند. در این مطالعه مروری تمام گزارشات قبلی انجام شده تا سال 2018 در این زمینه گرداوری و ارزیابی شد.

پس از جستجوی کامل مشخص شد که ده مطالعه کامل در این زمینه وجود دارد که بررسی هایی بر روی 6409 مشارکت کننده انجام داده اند. سه بررسی سیستماتیک اثرات ویتامین C بر عملکرد اندوتلیال را گزارش کردند که با نتایج متضاد همراه بود.

دو بررسی اثرات قابل ملاحظه ای مشاهده کردند و هر سه مطالعه نشان دهنده یک ناهمگونی شدید بود. یک مطالعه سیستماتیک بهبود قابل توجهی را برای هر یک از عوامل خطرساز زیر گزارش کرد: فشار خون و غلظت گلوکز خون، کلسترول LDL و تری گلیسیرید.

براساس نتایج بدست آمده اثرات مفیدی از ویتامین C در حالت کلی بر بر تصلب شریان و غلظت انسولین خون، کلسترول کل و کلسترول HDL وجود نداشت، اما تجزیه و تحلیل ها بر روی زیر گروه ها نشان داد برخی از شواهد نشان از بهبود قابل ملاحظه در زیر جمعیت هایی با شاخص توده بدنی بالاتر، غلظت گلوکز یا کلسترول پلاسمای بالاتر و غلظت پلاسمای کم ویتامین C نشان داده است.

نتایج این مطالعه در تاریخ 1 سپتامبر 2018 در مجله Nutrition Research تحت انتشار قرار گرفته است.

مکمل شناسی را هر روز دنبال کنید

 کپی، فقط در صورت درج نام و لینک مکمل شناسی، مجاز است
 
*توصیه مهم مکمل شناسی در مورد 
خرید و مصرف مولتی ویتامین ها و سایر مکمل های غذایی:
1-مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست
و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.
2-به موازات این مطلب، ممکن است مطالعات دیگر، 
نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. 
لذااین مطالب نمی تواند دلیلی بر توصیه ومصرف خودسرانه 
مکمل های غذایی باشد و نباید جایگزین توصیه پزشک شود.
3- بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه است.
______________________________
بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد