بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

آیا مکمل های آهن بر سطح ویتامین D تاثیر دارد؟

آیا مکمل های آهن بر سطح ویتامین D تاثیر دارد؟

کمبود آهن و کمبود ویتامین D دو مورد از شایع ترین کمبود ریزمغذی ها هستند.

علاوه بر پارامترهای مختلفی که در کمبود این دو ریزمغذی موثرند، محققان اخیرا به ارتباط بین کمبود آهن و ویتامین D با یکدیگر نیز مظنون شده اند و اعتقاد دارند کمبود یکی از این ریزمغذی ها ممکن است بر کمبود دیگری نیز تاثیر گذار باشد.

برای بررسی این موضوع، اخیرا محققان ایرانی تاثیر مصرف مکمل های آهن، ویتامین D و تلفیق آنها را بر روی سطح سرمی ویتامین D در کودکانی که علاوه بر کمبود آهن سطح ناکافی ویتامین D داشتند، ارزیابی و مقایسه کردند.

این بررسی بر روی 90 بیمار که دارای سطح فریتین و ویتامین D پایین بودند انجام شد. این افراد به سه گروه سی نفره تقسیم شدند. گروه اول مکمل های آهن، گروه دوم ویتامین D و گروه سوم تلفیق این دو مکمل را مصرف کردند.

سطح ویتامین D و فریتین در همه افراد قبل و سه ماه بعد از درمان اندازه گیری شد. نتایج بدست آمده نشان داد سطح ویتامین D سرم سه ماه پس از درمان در دو گروهی که ویتامین D و ویتامین D بعلاوه آهن مصرف کرده بودند به شکل چشمگیری افزایش داشته است، اما سطح آن در گروهی که فقط آهن مصرف کردند چندان تغییر نداشت.

از طرفی، در دو گروهی که ویتامین D و ویتامین D بعلاوه آهن مصرف کرده بودند، میانگین افزایش سطح ویتامین D تفاوت چندانی نداشت.

این نتایج نشان داد مکمل های آهن به تنهایی نمی تواند سطح ویتامین D را در افرادی که کمبود ویتامین دارند ارتقا دهد و می توان از تلفیق هر دو مکمل برای کودکانی که کمبود آهن و ویتامین D دارند، یا از مکمل های ویتامین D تنها برای افرادی که فقط کمبود ویتامین D دارند، استفاده کرد.

این مطالعه که توسط محققان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد انجام شده به تازگی در مجله Journal of Parathyroid Disease منتشر شده است.

مکمل شناسی را هر روز دنبال کنید

 کپی، فقط در صورت درج نام و لینک مکمل شناسی، مجاز است
 
*توصیه مهم مکمل شناسی در مورد 
خرید و مصرف مولتی ویتامین ها و سایر مکمل های غذایی:
1-مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست
و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.
2-به موازات این مطلب، ممکن است مطالعات دیگر، 
نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. 
لذااین مطالب نمی تواند دلیلی بر توصیه ومصرف خودسرانه 
مکمل های غذایی باشد و نباید جایگزین توصیه پزشک شود.
3- بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه است.
______________________________
بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد