بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

شیوع شدید کمبود ویتامین A و ویتامین D در کودکان فلسطینی

شیوع شدید کمبود ویتامین A و ویتامین D در کودکان فلسطینی
ویتامین A و ویتامین D برای رشد و تکامل کودک ضروری است. با این حال، تحقیق بر روی سطح این ریزمغذی ها در قلمرو فلسطین اشغالی بسیار کم است.

در مطالعه ای که اخیرا محققان انگلیسی انجام دادند، سطح ویتامین A و ویتامین D در کودکان ساکن مناطق اشغالی فلسطین ارزیابی شد تا شیوع کمبود این ویتامین ها در این کودکان مظلوم ارزیابی شود.

در این مطالعه سطح ویتامین A در 1054 کودک فلسطینی (569 کودک در کرانه غربی و 485 کودک در نوار غزه) ارزیابی شد. سطح ویتامین D نیز در 150 کودک فلسطینی اندازه گیری شد (75 کودک در کرانه غربی و 75 کودک در نوار غزه).

این مطالعه بر روی کودکانی که از 6 تا 54 ماه سن داشتند انجام شد.

حد تشخیص کمبود ریزمغذی برای ویتامین A غلظت سرمی کمتر از 1/05 میکرومول بر لیتر و برای ویتامین D غلظت سرمی کمتر از 50 نانومول بر لیتر بود.

نتایج بدست آمده بسیار نگران کننده بود. این نتایج نشان داد 73 درصد از کودکان مورد مطالعه مبتلا به کمبود ویتامین A و 61 درصد از آنها دچار کمبود ویتامین D هستند.

همچنین مشخص شد در مقایسه با کودکان ساکن در کرانه غربی، کودکان ساکن در نوار غزه احتمال بیشتری به ابتلا به کمبود ویتامین A و ویتامین D دارند.

از طرفی کودکانی که مبتلا به کم خونی بودند 5 برابر بیشتر در معرض کمبود ویتامین A قرار داشتند. کمبود ویتامین D نیز بیشتر در کودکان بالای یک سال شایع بود تا کودکان کمتر از یک سال. همچنین مشخص شد کمبود ویتامین D در کودکان دختر 36 برابر بیشتر از پسران است.

این نتایج نشان می دهد کودکان ساکن در مناطق اشغالی فلسطین به شدت در معرض کمبود برخی ریزمغذی ها قرار دارند.

نتایج این مطالعه در سال 2018 در مجله The Lancet به چاپ رسیده است.


مکمل شناسی را هر روز دنبال کنید

 کپی، فقط در صورت درج نام و لینک مکمل شناسی، مجاز است
 
*توصیه مهم مکمل شناسی در مورد 
خرید و مصرف مولتی ویتامین ها و سایر مکمل های غذایی:
1-مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست
و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.
2-به موازات این مطلب، ممکن است مطالعات دیگر، 
نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. 
لذااین مطالب نمی تواند دلیلی بر توصیه ومصرف خودسرانه 
مکمل های غذایی باشد و نباید جایگزین توصیه پزشک شود.
3- بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه است.
______________________________
بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد