بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

ارتباط بین هورمون اریتروفرون و وضعیت آهن در کودکان مبتلا به کم خونی

ارتباط بین هورمون اریتروفرون و وضعیت آهن در کودکان مبتلا به کم خونی

محققان مصری به تازگی ارتباط بین سطح اریتروفرون در سرم و پارامترهای وضعیت آهن را در کودکان بیماری که مبتلا به کم خونی ناشی از فقر آهن بودند ارزیابی کردند.

اریتروفررون یک هورمون پروتئینی است که به اختصار ERFE نامیده می شود. این هورمون توسط اریتروبلاست ها تولید می شود و بازدارنده عملکرد هپسیدین است و به همین دلیل مقدار آهن موجود برای سنتز هموگلوبین را افزایش می دهد.

مطالعه فوق بر روی 66 کودک انجام شد که 36 نفر از آنها مبتلا به کم خونی ناشی از کمبود آهن بوده و30 نفر دیگر سالم بودند. سطح آهن سرم و ظرفیت کلی آهن متصل، فریتین سرم و سطح هورمون اریتروفررون در همه آنها اندازه گیری شد.

نتایج بدست آمده نشان داد سطح اریتروفررون سرم در کودکانی که مبتلا به کم خونی ناشی از فقر آهن بودند (191/5 پیکوگرم بر میلی لیتر) به مراتب بیشتر از کودکانی بود که سالم هستند (42 پیکوگرم بر میلی لیتر).

همچنین مشخص شد در بیماران مبتلا به کم خونی ناشی از فقر آهن، غلظت اریتروفرون سرم با غلظت هموگلوبین، آهن سرم، ترانسفرین اشباع و فریتین سرم بطور معکوس ارتباط دارد.

در حالی که سطح اریتروفرون با ظرفیت کلی آهن متصل بطور مستقیم در ارتباط بود.

این یافته ها نشان می دهد هورمون اریتروفرون که به تازگی شناخته شده است، ممکن است به عنوان سرکوبگر فیزیولوژیک هپسیدین در افراد مبتلا به کم خونی عمل کند و از این رو ممکن است به منظور اهداف خاصی در درمان چنین مواردی مفید باشد.

نتایج این تحقیق در سال 2018 در مجله European Journal of Haematology منتشر شده است.

مکمل شناسی را هر روز دنبال کنید

 کپی، فقط در صورت درج نام و لینک مکمل شناسی، مجاز است
 
*توصیه مهم مکمل شناسی در مورد 
خرید و مصرف مولتی ویتامین ها و سایر مکمل های غذایی:
1-مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست
و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.
2-به موازات این مطلب، ممکن است مطالعات دیگر، 
نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. 
لذااین مطالب نمی تواند دلیلی بر توصیه ومصرف خودسرانه 
مکمل های غذایی باشد و نباید جایگزین توصیه پزشک شود.
3- بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه است.
______________________________
بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد