بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

تولید تحت لیسانس مکمل های غذایی آمریکایی، فریبکاری است

تولید تحت لیسانس مکمل های غذایی آمریکایی، فریبکاری است
تولید تحت لیسانس مکمل های غذایی آمریکایی، فریبکاری است

عباس کبریایی زاده، رییس سندیکای تولیدکنندگان مکمل های غذایی در گفتگو با خبرگزاری فارس در واکنش به بحث هایی که در رابطه با بحث هایی که در مورد تولید تحت لیسانس مکمل های غذایی آمریکایی مطرح شده اظهار داشت:

شاید حدود 10 تا 15 برند مکمل های غذایی شناخته شده در دنیا وجود دارد که اگر آن ها در کشور ما تولید تحت لیسانس انجام دهند، کار بسیار خوبی است

البته مشروط به اینکه حداقل یکی از مراحل تولید را در ایران طی انجام دهند، نه اینکه بیایند اینجا و صرفا قرص و کپسول را در کارتون بسته بندی کنند و نامش را تولید یا تولید تحت لیسانس بگذارند.

 متاسفانه گاهی مشاهده می شود شرکت های ایرانی با برندهای خودساخته ای که در آمریکا یا کانادا صرفا برای ایران تولید می شوند، همکاری هایی را شکل می دهند و تحت پوشش آن، داعیه دار تولید تحت لیسانس می شوند، این در حالی است که در چنین فرایندی، نه دانش فنی، نه تکنولوژی و نه ارتقای کیفیت محصولات داخلی اتفاق نمی افتد و فقط بازار کشورمان و پول های مردم به بهانه تولید تحت لیسانس از چرخه صنایع داخلی، بیرون می رود. 

وزارت بهداشت باید جلوی این شکل از عوام فریبی و تولید فریب کارانه را بگیرد و اجازه ندهد برندهایی که در اروپا و امریکا مصرف نمی شوند، شناخته شده نیستند، فاقد کارخانه و تکنولوژی تولید هستند، به نام تولید تحت لیسانس در ایران فعالیت کنند.

وقتی تولیدکننده های داخلی می توانند نیاز بازار کشور را تامین کنند، منطقی نیست اجازه دهیم بازار کشورمان به بهانه های مختلف، حتی به توجیه تولید تحت لیسانس در اختیار برندهای خودساخته و تقلبی قرار بگیرد. 

متاسفانه شاهد هستیم برندی به نام آمریکایی یا کانادایی است ولی وقتی کشور مبدا را رصد می کنیم، می بینیم که در خود آن کشور مصرف نمی شود. واقعا چرا باید کالایی که سهمی از بازار مصرف در کشور مبدا ندارد، بیاید در ایران ادعای تولید تحت لیسانس کند و بخواهد شرکت های داروسازی داخلی را تحت زعامت خود بگیرد.

سازمان غذا و دارو باید جلوی این برندهای ناشناخته و غیر معتبر را بگیرد و فقط به کارخانه هایی اجازه حضور در بازار ایران را بدهد که تولیدکنندگان معتبر و شناخته شده هستند و از تکنولوژی یا دانش فنی مناسب برخوردار اند و می خواهند تولید به معنای واقعی را در کشورمان شکل دهند.

سندیکای تولیدکنندگان مکمل های غذایی، بارها و بارها با وزارت بهداشت مکاتبه کرده که مخالف واردات، تولید تحت لیسانس و یا بسته بندی این برندهای خودساخته است ولی متاسفانه این خودباوری در کشور وجود ندارد. 

 اگر ضوابط دقیق تری در این خصوص تنظیم شود قطعا می تواند جلوی این قضیه را تاحدودی سد کند و سندیکای تولیدکنندگان مکمل های غذایی آمادگی دارد در تدوین و بازنگری ضوابط تحت لیسانس با سازمان غذا و دارو همکاری کند  

در شرایط فعلی، اصلا معقول نیست که دنبال واردات مکمل ها از آمریکا باشیم، خصوصا اینکه صنایع داخلی توانایی دارند اغلب این مکمل های غذایی را در داخل کشور تولید کنند

تجربه نشان داده وقتی بحث تولید تحت لیسانس از سوی آمریکایی ها مطرح می شود، هیچ گاه منجر به تولید نشده و صرفا پوششی برای واردات و بهره برداری از بازار ایران بوده است

بطور کلی، تا زمانی که مشکلات سیاسی بین وجود داشته باشد، تولید مشترک به معنای واقعی بین دو کشور شکل نمی گیرد. در واقع برای تحقق تولید تحت لیسانس، نیاز است که یک رابطه تجاری مستحکم،مستمر و پایدار میان دو کشور داشته باشیم که میان ایران و آمریکا اینچنین نیست

همانطور که مدیر کل اداره مکمل های غذایی گفته اند که در خصوص واردات مکمل های غذایی، امکان نظارت بر منابع آمریکایی وجود ندارد و واردات آن ها را ممنوع کردند، باید بگوییم که امکان نظارت بر تولید تحت لیسانس مکمل های آمریکایی نیز وجود ندارد

.

اخبار مرتبط :

حمایت از ممنوعیت واردات مکمل ها از آمریکا 

شرایطی که سازمان غذا و دارو باید برای اعظای مجوز تولید تحت لیسانس مکمل ها رعایت کند

* هشدار دکتر خویی راجع به تولید تحت لیسانس مکمل های غذایی

* سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس از شرایط تولید تحت لیسانس مکمل های غذایی می گوید


پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد