بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

ارزیابی وضعیت آهن در زنان باردار و بارور اروپایی

ارزیابی وضعیت آهن در زنان باردار و بارور اروپایی

مطالعه وضعیت آهن در زنان باردار در هر منطقه ای می تواند اطلاعات مفیدی در مورد بررسی نقش غربالگری آهن و مصرف مکمل های آهن در آن منطقه ارائه دهد. با توجه به اینکه زنان باردار و زنان در سنین باروری بیشتر از همه در معرض کمبود آهن هستند، این ارزیابی در مورد آنها اهمیت بیشتری دارد.

با این وجود، داده های مربوط به وضعیت آهن در زنان باردار محدود هستند. از طرفی داده های مربوط به زنان در سن باروری اطلاعاتی مفیدی را می تواند در اختیار قرار دهند از جمله ذخیره آهن اولیه در مرحله بارداری.

بسیاری از محققان اعتقاد دارند در کشورهای توسعه یافته با توجه به سبک های زندگی سالم تر، کمبود آهن کمتر شیوع دارد. بنابراین مطالعه وضعیت آهن در این گونه کشورها کمتر مورد توجه بوده است.

در مطالعه ای که به تازگی محققان دانمارکی انجام دادند، بررسی جامعی بر روی وضعیت آهن در زنان باردار و بارور انجام شد که داده های آن حاصل از اطلاعات موجود در 15 کشور اروپایی بود. نتایج بررسی آنها نشان داد، زنان باور اروپایی دارای میانگین غلظت فریتین سرم بین 26-38 میکروگرم بر لیتر هستند.

همچنین مشخص شد تقریبا40-55 درصد از جمعیت مورد مطالعه دارای ذخیره کم و یا ضعیف آهن هستند. آمارها نشان داد شیوع کمبود آهن (ID) و کم خونی ناشی از فقر آهن (IDA) در زنان باردار و بارور اروپایی به ترتیب 10-32 درصد و 2-5 درصد است.

تنها حدود 20-35 درصد از زنانی که در سن باروری بودند ذخیره آهن کافی در بدن داشتند تا بدون نیاز به مکمل های آهن وارد دوره بارداری شوند. همچنین زنان بارداری که مکمل های آهن مصرف می کردند شیوع کمتری به کمبود آهن و کم خونی ناشی از فقر آهن داشتند.

این آمارها نشان می دهد کمبود آهن در آینده ای نزدیک حتی می تواند تهدیدی برای کشورهای توسعه یافته نیز باشد. این مطالعه در سال 2017 در مجله The American Journal of Clinical Nutrition به چاپ رسیده است.

مکمل شناسی را هر روز دنبال کنید

 کپی، فقط در صورت درج نام و لینک مکمل شناسی، مجاز است
 
*توصیه مهم مکمل شناسی در مورد 
خرید و مصرف مولتی ویتامین ها و سایر مکمل های غذایی:
1-مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست
و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.
2-به موازات این مطلب، ممکن است مطالعات دیگر، 
نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. 
لذااین مطالب نمی تواند دلیلی بر توصیه ومصرف خودسرانه 
مکمل های غذایی باشد و نباید جایگزین توصیه پزشک شود.
3- بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه است.
______________________________
بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد