بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

کلاهبرداری کمپانی های خارجی تولید مکمل غذایی در بازار ایران

کلاهبرداری کمپانی های خارجی تولید مکمل غذایی در بازار ایران
سازمان غذا و دارو نباید به برندهای فاقد کارخانه اجازه تولید تحت لیسانس بدهد و اگر کسی چنین عنوانی را خریداری کرده، حتما باید با آن برخورد شود.


دکتر محمدرضا شانه ساز، رئیس انجمن علمی داروسازان ایران و مدیرکل سابق اداره دارو سازمان غذا و دارو :

تولید تحت لیسانس دارو و مکمل های غذایی باید منجر به انتقال دانش فنی به داخل کشور شود، نه اینکه صرفا تحت پوشش یک نام تجاری، خارجی ها این فرصت را پیدا کنند که از بازار ایران بهره برداری اقتصادی کنند.

تولید تحت لیسانس یک همکاری برد-برد با شرکت های خارجی است که طی آن، ما یک بازار ۸۰ میلیونی را در اختیار تولیدکنندگان بزرگ خارجی قرار می دهیم که محصولاتشان را عرضه کنند و بهره برداری اقتصادی کنند و در ازای آن، باید دانش ، مهارت وتوانایی داروسازی ما را افزایش دهند.

ما برای آنها امکان درآمدزایی ایجاد می کنیم و آنها در ازای آن، دانش و تکنولوژی می آورند. در واقع ما در ازای انتقال دانش فنی که برایمان اتفاق بیافتند و آن ها با ما یک هم افزایی دانشی شکل بدهند، حاضر می شویم آنها را بر سایر رقبای شان ترجیح دهیم و تجربه این شیوه به روشنی در کشورهایی نظیر چین و هند وجود دارد و آنها از ظرفیت بازار مصرف خود استفاده کرده اند و شرکت های خارجی را به این سمت سوق داده اند که در کشورشان، سایت تولید و شعبه راه اندازی کنند و ما هم می توانیم از این الگوها استفاده کنیم.

اما باید مراقب باشیم که سوابقی حتی در کشور خودمان وجود دارد که نشان می دهد برخی خارجی ها می خواهند فقط از منابع اقتصادی بازار ایران استفاده کنند و سهم برندهای ایرانی را کاهش دهند.

در واقع، برخی شرکت های خارجی به  خصوص آمریکایی و اروپایی ها که می خواهند گواهینامه تحت لیسانس به تولیدکنندگان داخلی بدهند، در کشور مبدا نه تنها سایت تولید ندارند، حتی گاهی اوقات محصول هم ندارند و فقط می خواهند یک نام را تحت عنوان تولید تحت لیسانس به شرکت های ایرانی بفروشند.

این مصداق عینی کلاهبرداری است که یک شرکت خارجی که نه سایت تولید دارد، نه محصولی دارد، نه سهم بازاری دارد، به دنبال مشارکت در قالب تولید تحت لیسانس با شرکت های ایرانی باشد.

باید مراجع نظارتی و سازمان غذا و دارو در این خصوص به هوش باشند و عنایت داشته باشند که فریب چنین شرکت هایی را نخورند. این یک روش نخ نما شده و زشت برای کلاهبرداری از مصرف کننده است.

سازمان غذا و دارو نباید به چنین برندهایی که فاقد کارخانه هستند، اجازه تولد تحت لیسانس بدهد و اگر کسی چنین عنوانی را در داخل کشور خریداری کرده، حتما باید با آن برخورد کنند.

مسئولین نظارتی باید بدانند که چنین افرادی، قصد اغوا و گمراه کردن مصرف کنندگان داخلی را دارند.

اخبار مرتبط :

حمایت از ممنوعیت واردات مکمل ها از آمریکا 

شرایطی که سازمان غذا و دارو باید برای اعظای مجوز تولید تحت لیسانس مکمل ها رعایت کند

* هشدار دکتر خویی راجع به تولید تحت لیسانس مکمل های غذایی

* سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس از شرایط تولید تحت لیسانس مکمل های غذایی می گویدپیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد