بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

هشدار دبیر انجمن علمی داروسازان در مورد برندهای تقلبی مکمل های غذایی

هشدار دبیر انجمن علمی داروسازان در مورد برندهای تقلبی مکمل های غذایی
هشدار دبیر انجمن علمی داروسازان در مورد برندهای تقلبی مکمل های غذایی: برخی برندهای مکمل های غذایی خارجی، فقط روی کاغذ وجود خارجی دارند و فاقد کارخانه، تکنولوژی و فنآوری هستند و این ها می خواهند در ایران تولید یا تولید تحت لیسانس انجام دهند.


دکتر سید حمید خویی، دبیر انجمن علمی داروسازان ایران در گفتگو  با خبرگزاری مهر  ضمن هشدار در خصوص برندهای تقلبی مکمل های غذایی اظهار داشت: متاسفانه در خارج کشور از جمله در آمریکا و کانادا، شرکت ها یا برندهای صوری و حاشیه ای در حوزه مکمل های غذایی ثبت شده که فقط روی کاغذ، برای خود موجودیت و هویت ایجاد کرده اند و فاقد هرگونه کارخانه، تکنولوژی و دانش فنی در خارج کشور هستند.

وی ادامه داد: تولید تحت لیسانس در رابطه با داروهایی که نیاز به تکنولوژی بالا دارند، کاملا رویکرد صحیح و منطقی است و باید حمایت شود، چرا که منجر به ارتقای کیفیت تولیدات داخلی و انتقال دانش فنی می شود ولی در خصوص مکمل های غذایی، بی هیچ تردیدی باید بگوییم که توانمندی شرکت های داخلی در حدی است که بتوانند مکمل های غذایی را تولید کنند و نیاز به تکنولوژی خارق العاده ای از خارج کشور نداریم

دبیر انجمن علمی داروسازان ایران تصریح کرد: اصولا تولید مکمل های غذایی، از لحاظ فنآوری، چندان کار دشواری نیست که صنایع داخلی کشورمان نیاز به تکیه کردن به شرکت های خارجی داشته باشند و تولید تحت لیسانس مکمل های غذایی، فقط به معنای خارج کردن پول از جیب مردم و بیماران برای اعطای عنوان برند خارجی است.

به گفته خویی، تولید تحت لیسانس مکمل ها اثر مثبت و آورده چندانی برای صنعت داخلی ندارد و تنها تفاوتی که ایجاد می کند، ایجاد یک برند در کنار برندهای بومی کشورمان است و کیفیت مکمل ها چندان تفاوتی نمی کند.

وی ادامه داد: اولویت کشورمان تولید تحت لیسانس مکمل های غذایی نیست، خصوصا در شرایط فعلی که کشور با فشارهای اقتصادی و  تحریم ها مواجه است و وضعیت اقتصادی شرکت های داروسازی، نامتعادل و فرسایشی است. 

خویی برای رهایی شرکت ها از روی آوردن به برندهای جعلی و تقلبی، تصریح کرد: باید شرکت های داروسازی داخلی را حمایت و تقویت کرد تا زمینه را برای تولید با کیفیت مکمل هایی که مصرف آن ها دارای پشتوانه علمی هستند، بیش از پیش فراهم شود.

دبیر انجمن علمی داروسازان ایران افزود: ضمن اینکه باید به برندهای بومی کمک کنیم تا شرکت های داروسازی داخلی بتوانند فرایندهای برندینگ را به صورت شفاف و شناسنامه دار انجام دهند و بیهوده اسیر پیج و خم های برندهای جعلی و قلابی نشوند.

وی درپایان تصریح کرد: به طور کلی، صنایع داروسازی داخلی، توانمندی لازم برای تولید مکمل ها در داخل کشور را در اختیار دارند و نیاز به واردات این فرآورده ها به این حجم و با این ارزبری نیست.

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد