بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

آیا کمبود آهن در کودکان با تشنج در ارتباط است؟

آیا کمبود آهن در کودکان با تشنج در ارتباط است؟

مطالعاتی که به تازگی توسط محققان انجام شد نشان می دهد کمبود آهن در کودکان می تواند با تشنج ناشی از تب در آنها در ارتباط باشد.

در مطالعه ای که توسط محققان هندی انجام شد، ارتباط بین کمبود آهن با تشنج ساده ناشی از تب در کودکان 6 ماهه تا 5 ساله ارزیابی شد. این بررسی بر روی 50 کودک مبتلا به تشنج به عنوان گروه مورد و 50 کودک سالم به عنوان گروه کنترل انجام شد.

هر دو گروه مورد و گروه شاهد برای آزمایش های بیوشیمیایی شامل شمارش کامل خون برای اندازه گیری Hb، Hct، MCV، MCH، MCHC و RDW مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

نتایج بدست آمده نشان داد 22 نفر از 50 کودکی که دچار تشنج شده بودند (44 درصد) دچار کم خونی ناشی از کمبود آهن هستند. این در حالی است که تنها 10 نفر از کودکان گروه کنترل (20 درصد) مبتلا به کم خونی ناشی از کمبود آهن بودند. این نتایج حاکی از ارتباط معنادار بین کمبود آهن و تشنج در کودکان است.

بر این اساس محققان توصیه کردند در کودکانی که به تشنج مبتلا می شوند غربالگری آهن حتما انجام شود. نتایج این تحقیق در سال 2018 در مجله International Journal Of Contemporary Pediatrics منتشر شده است.

منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:

Evaluating the association between iron deficiency and simple febrile seizure in children aged 6 months to 5 years: a case control study International Journal Of Contemporary Pediatrics, Vol 5, No 3 (2018) http://ijpediatrics.com/index.php/ijcp/article/view/1471

مکمل شناسی را هر روز دنبال کنید

 کپی، فقط در صورت درج نام و لینک مکمل شناسی، مجاز است
 
*توصیه مهم مکمل شناسی در مورد 
خرید و مصرف مولتی ویتامین ها و سایر مکمل های غذایی:
1-مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست
و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.
2-به موازات این مطلب، ممکن است مطالعات دیگر، 
نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. 
لذااین مطالب نمی تواند دلیلی بر توصیه ومصرف خودسرانه 
مکمل های غذایی باشد و نباید جایگزین توصیه پزشک شود.
3- بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه است.
______________________________
بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد