بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

حمایت عضو کمیسیون بهداشت مجلس از ممنوعیت واردات مکمل ها از آمریکا

حمایت عضو کمیسیون بهداشت مجلس از ممنوعیت واردات مکمل ها از آمریکا

حمایت عضو کمیسیون بهداشت مجلس از ممنوعیت واردات مکمل ها از آمریکا


دکتر محمد حسین قربانی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس در رابطه با تصمیم سازمان غذا و دارو مبنی بر ممنوعیت واردات مکمل های غذایی از آمریکا اظهار داشت:

1- وقتی آمریکا شدیدترین دشمنی ها را علیه اقتصاد کشورمان تحمیل کرده، منطقی نیست ارزهای خودمان را بابت خرید محصولاتی که می توانیم خودمان تولید کنیم یا از سایر کشورها تهیه کنیم، به شرکت های آمریکایی واریز کنیم.

 2- اگر از لحاظ کارشناسی، سازمان غذا و دارو به این نتیجه رسیده که نیاز مردم را میتوان از داخل کشور و سایر کشورها تامین کرد، وظیفه ملی حکم می کند که از این تصمیم با جدیت حمایت شود.

3- در خود آمریکا هم نظارت کافی بر تولید مکمل ها صورت نمی گیرد و بنابراین برخی از مکمل هایی که مدعی تولید در آمریکا هستند، در خود آمریکا هم مورد مصرف قرار نمی گیرند و بیهوده نباید مردم کشورمان را به مصرف آن ها تشویق کنیم.

4- از آنجایی که امکان دقت سازمان غذا و دارو کشورمان بر همه محصولات آمریکایی امکان وجود ندارد، نمی توان توقع داشت که همه محصولاتی که از آمریکا به سمت کشورهای دیگر سرازیر می شود، از استانداردهای مناسب و کیفیت لازم برخوردار باشند و به این جهت ممنوعیت واردات مکمل های غذایی از آمریکا، کاملا منطقی است و حتی تولید تحت لیسانس برندهای آمریکایی هم ارزش لازم را ندارد.

5-  سازمان غذا و دارو باید در رابطه با مکمل هایی که قصد دارند تحت برندهای آمریکایی، در داخل کشور تولید شوند هم دقت نظر و نظارت بیشتری داشته باشد و اصول لازم را مدنظر قرار دهد.

6- علاوه بر این، نظارت و کنترل تبلیغات مکمل های غذایی، موضوعی سرنوشت ساز است و باید ادعاهای مکمل های غذایی مبتنی بر دانش پزشکی و تغذیه باشد و با ادعاهای اغراق آمیز بر خورد شود.

اخبار مرتبط

شرایطی که سازمان غذا و دارو باید برای اعظای مجوز تولید تحت لیسانس مکمل ها رعایت کند

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد