بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

وضعیت ید در کودکان و ارتباط آن با عادت های غذایی

وضعیت ید در کودکان و ارتباط آن با عادت های غذایی

  ید یک ریزمغذی کمیاب بسیار ضروری برای تولید هورمون تیرویید در بدن است. با وجود تلاش های بین المللی برای کاهش شیوع کمبود ید، کمبود این ریزمغذی یک مشکل و تهدید جدی برای سلامت عمومی است.

دسته مهمی از افرادی که کمبود ید آنها را بیشتر تهدید می کند کودکان پیش دبستانی هستند. با این وجود مطالعات بسیار اندکی در مورد وضعیت ید در این گروه از افراد انجام شده است.

با توجه به این موضوع اخیرا محققان نروژی تلاش کردند تا وضعیت ید در کودکان پیش دبستانی را بررسی کرده و ارتباط آن با مصرف مکمل های ید از طریق رژیم غذایی را ارزیابی کنند.

این مطالعه بر روی 220 کودک پیش دبستانی انجام شد. غلظت ید در نمونه ادرار این کودکان با استفاده از طیف سنج جرمی اندازه گیری شد. همچنین اطلاعات مربوط به عادت های غذایی این کودکان نیز با استفاده از پرسشنامه هایی گردآوری شد.

نتایج بدست آمده نشان داد میانگین غلظت ید در ادرار این کودکان 132 میکروگرم بر لیتر است. اکثر کودکان مورد مطالعه دارای نسبت ید به کروم در بازه 100-199 میکروگرم بر گرم بودند. این نتایج نشان می داد سطح ید در اکثر کودکان مورد مطالعه در حد کافی می باشد. همچنین بررسی های این گروه نشان داد برخی عادت های غذایی ارتباط مستقیمی با وضعیت ید در کودکان دارد.

به عنوان مثال مشخص شد مصرف کمتر شیر و محصولات لبنی با سطح ید پایین در ارتباط است. نتایج این تحقیق در 4 جولای 2018 در مجله European Journal of Nutrition منتشر شده است. Iodine status in Norwegian preschool children and associations with dietary iodine sources: the FINS-KIDS

منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر: 

study European Journal of Nutrition, First Online: 04 July 2018. https://link.springer.com/article/10.1007/s00394-018-1768-0

مکمل شناسی را هر روز دنبال کنید

 کپی، فقط در صورت درج نام و لینک مکمل شناسی، مجاز است
 
*توصیه مهم مکمل شناسی در مورد 
خرید و مصرف مولتی ویتامین ها و سایر مکمل های غذایی:
1-مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست
و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.
2-به موازات این مطلب، ممکن است مطالعات دیگر، 
نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. 
لذااین مطالب نمی تواند دلیلی بر توصیه ومصرف خودسرانه 
مکمل های غذایی باشد و نباید جایگزین توصیه پزشک شود.
3- بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه است.
______________________________
بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد