بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

ارتباط بین چاقی و کمبود آهن در کودکان پیش دبستانی

ارتباط بین چاقی و کمبود آهن در کودکان پیش دبستانی

در مطالعه ای جالب که به تازگی توسط محققان اردنی انجام شد، ارتباط بین چاقی و کمبود آهن در کودکان پیش دبستانی و نوپا ارزیابی شد. در این مطالعه بررسی کاملی بر روی آزمایشاتی که ارتباط فوق را در کودکان زیر 5 سال انجام داده بودند، انجام شد. بررسی این آزمایشات حاکی از ارتباط متضاد بین چاقی و کمبود آهن در کودکان بود.

با این وجود اکثر آزمایشات به این نتیجه رسیده اند که کمبود آهن با اضافه وزن و چاقی در کودکان ارتباط دارد. پژوهشگران اعتقاد دارند علاوه بر فاکتورهای ژنتیکی و تغذیه ای، کاهش جذب آهن می تواند توضیحی برای این ارتباط باشد.

بسیاری از مواد مغذی با افزایش وزن و توسعه ی کمبود آهن ارتباط دارند. رژیم غذایی نامتعادل یا بیش از حد و یا کمبود آن ممکن است بر وضعیت وزن و پروفایل آهن سرم تاثیر بگذارد. درمورد ارتباط بین کمبود آهن و چاقی در کودکان نوپا و کودکان پیش دبستانی و بررسی عوامل مختلف در پاتوژنز کمبود آهن نیاز به تحقیق بیشتری است.

نتایج این تحقیق در ماه ژانویه 2018 در مجله Nutrition & Food Science به چاپ رسیده است.


مکمل شناسی را هر روز دنبال کنید

 کپی، فقط در صورت درج نام و لینک مکمل شناسی، مجاز است
 
*توصیه مهم مکمل شناسی در مورد 
خرید و مصرف مولتی ویتامین ها و سایر مکمل های غذایی:
1-مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست
و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.
2-به موازات این مطلب، ممکن است مطالعات دیگر، 
نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. 
لذااین مطالب نمی تواند دلیلی بر توصیه ومصرف خودسرانه 
مکمل های غذایی باشد و نباید جایگزین توصیه پزشک شود.
3- بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه است.
______________________________
بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد