بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

ویتامین C برای بهبود اختلالات اندامی

ویتامین C برای بهبود اختلالات اندامی

براساس یافته های جدید نقش های بیوشیمیایی و آنتی اکسیدانی ویتامین C اخیرا موجب توجه به کاربرد این ویتامین در مراقبتهای ویژه شده است. ویتامین C می تواند سیستم های مهم بدن مانند سیستم قلبی عروقی، عصبی و کلیه را از التهاب و استرس اکسیداتیو محافظت کند.

ویتامین C همچنین بر سیستم های انعقاد و التهاب تأثیر می گذارد و کاربرد آن ممکن است از ایجاد اختلالات اندامی جلوگیری کند. شواهد اخیر در مورد تاثیر ویتامین C بر روی واکنش های پاتوفیزیولوژیک در حین رویدادهای مختلف استرس حاد همچون سپسیس، شوک، تروما، سوختگی و آسیب های عصبی مصنوعی این سوال را بوجود می آورد که اگر از ویتامین C بویژه برای درمان بیمارانی که جراحی قلب انجام داده اند استفاده شود، آیا می تواند باعث بهبود اختلالات اندامی در آنها شود؟

در مطالعه ای که به تازگی انجام شد، محققان در مورد نقش ویتامین C در بیماران قلبی عروقی مرور کاملی انجام داده و بر تاثیر آن در بهبود اختلالات اندامی متمرکز شدند. آنها در این زمینه به شواهد مثبتی دست یافتند.

آنها همچنین در مطالعه خود ارتباط بین ویتامین C و نتایج سلامتی بالینی را با تأکید ویژه بر کاربرد آن در بیمارانی که جراحی قلب انجام داده بودند، بررسی کردند. علاوه بر این، این مطالعه شواهدی در مورد تجویز ویتامین C در هر روز در عمل بالینی، مسائل ایمنی، موضوع نظارت، دوزبندی مصرف و سایر موضوعات کاربردی مهم را ارائه داده است. نتایج این مطالعه در تاریخ 27 ؤوئن 2017 در مجله Preprints منتشر شده است.

منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:

Vitamin C to Improve Organ Dysfunction in Cardiac Surgery Patients—Review and Pragmatic Approach Hill, A.; Borosch, S.; Benstöm, C.; Neubauer, C.; Meybohm, P.; Langlois, P.; Adhikari, N.K.; Heyland, D.K.; Stoppe, C. Vitamin C to Improve Organ Dysfunction in Cardiac Surgery Patients—Review and Pragmatic Approach. Preprints 2018, 2018060444 (doi: 10.20944/preprints201806.0444.v1). https://www.preprints.org/manuscript/201806.0444/v1

مکمل شناسی را هر روز دنبال کنید

 کپی، فقط در صورت درج نام و لینک مکمل شناسی، مجاز است
 
*توصیه مهم مکمل شناسی در مورد 
خرید و مصرف مولتی ویتامین ها و سایر مکمل های غذایی:
1-مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست
و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.
2-به موازات این مطلب، ممکن است مطالعات دیگر، 
نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. 
لذااین مطالب نمی تواند دلیلی بر توصیه ومصرف خودسرانه 
مکمل های غذایی باشد و نباید جایگزین توصیه پزشک شود.
3- بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه است.
______________________________
بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد