بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

آیا مصرف ماهیانه مکمل های ویتامین دی با دوز بالا از وقوع سرطان پیشگیری می کند؟

 آیا مصرف ماهیانه مکمل های ویتامین دی با دوز بالا از وقوع سرطان پیشگیری می کند؟


 جاما انکولوژی - ۲۰۱۸:

پاسخ آخرین مطالعه در مورد اینکه آیا ویتامین دی میتواند از سرطان پیشگیری کند، منفی می باشد ولی بسیاری از کارازمایی ها وجود دارند و یافته های آنها متناقض می باشد.

 جدیدترین نتایج که از نیوزلند برگرفته شده و بر اساس یک تحلیل به نام مطالعه "ارزیابی ویتامین دی" ( ViDA* ) می باشد شامل ۵۱۰۸ شرکت کننده در جامعه باشد. هدف اصلی مطالعه ViDA بررسی نتایج و پیامدهای قلبی عروقی بود.

 در این مطالعه، ویتامین دی بطور خوراکی، در ابتدا با دوز بولوس ۲۰۰ هزار واحد شروع شد و سپس با دوز ۱۰۰ هزار واحد ماهیانه به مدت میانگین ۳.۳ سال ( ۲.۵- ۴.۲ سال ) ادامه پیدا کرد.

 یافته های این مطالعه نشان داد که مصرف دوز بالای ویتامین دی تا ۴ سال بدون کلسیم، با کاهش وقوع سرطان یا مرگ و میر ناشی از سرطان همراه "نمی باشد".

 نکته کلیدی برای طبابت:

 مصرف ماهیانه مکمل های ویتامین دی با دوز بالا تا ۴ سال، با پیشگیری از وقوع سرطان همراه "نمی باشد" و نباید بدین منظور استفاده شود.

*ViDA: Vitamin D Assessment.

✅ Scragg R, Khaw Kay-Tee, et al. Monthly High-Dose Vitamin D Supplementation and Cancer Risk. JAMA Oncology July 19, 2018.
بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد