بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

مصرف اسیدهای چرب امگا-۳ و محافظت قلبی - عروقی!

مصرف اسیدهای چرب امگا-۳ و محافظت قلبی - عروقی!!!

کاکرین - ۲۰۱۸:

مرور نظام مند کاکرین در سال ۲۰۱۸ شامل ۷۹ مطالعه و تعداد بیش از ۱۱۲۰۰۰ شرکت کننده، در نهایت نتیجه گیری می کند که هیچ شواهدی یافت نشد که نشان دهد افزایش مصرف آلفا لینولنیک اسید ( ALA ) و اسیدهای چرب امگا-۳ ( شامل EPA و DHA ) سبب افزایش سلامت قلبی عروقی می شود و یا از حوادث قلبی عروقی و یا مرگ و میر به همه دلایل جلوگیری می کند.

شواهد با کیفیت پایین/متوسط پیشنهاد می کنند که مصرف آلفا لینولنیک اسید ( ALA ) ممکن است بطور خفیف سبب کاهش حوادث قلبی عروقی، مرگ و میر و آریتمی ها شود و شواهد با کیفیت بالا پیشنهاد میکنند که مصرف اسیدهای چرب امگا-۳ ممکن است سبب کاهش تری گلیسرید و افزایش کلسترول HDL شود.

بااین حال، این مرور کاکرین اخیر که گسترده ترین و جامع ترین ارزیابی نظام مند برروی ارزیابی اسیدهای چرب امگا-۳ بر سلامت قلب و عروقی است، اینطور نتیجه گیری می کند:شواهد موجود در حمایت از مصرف اسیدهای چرب امگا-۳ بعنوان محافظت قلبی عروقی، ناامید کننده است.

شواهد با کیفیت متوسط/بالا پیشنهاد می کنند که افزایش مصرف اسیدهای چرب EPA و DHA یا هیچ اثری برروی سلامت قلبی عروقی و کاهش مرگ و میر ندارند یا اثرات ناچیز و خفیفی دارند ( شواهد اغلب مربوط به کارآزمایی ها برروی مکمل های حاوی این اسیدهای چرب می باشد ).

شواهد با کیفیت پایین پیشنهاد میکنند که مصرف ALA ممکن است بطور خفیف سبب کاهش حوادث قلبی عروقی، مرگ و میر ناشی از بیماریهای عروق کرونر و آریتمی شود

Abdelhamid AS, Brown TJ, Brainard JS, et al. Omega-3 Fatty Acids for the Primary and Secondary Prevention of Cardiovascular Disease. Cochrane Database of Systematic Reviews July 18, 2018.

بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد