بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

مصرف مکمل های ویتامین A متناسب با وضعیت روی در بیماران قلبی برای کاهش استرس اکسداتیو

مصرف مکمل های ویتامین A متناسب با وضعیت روی در بیماران قلبی برای کاهش استرس اکسداتیو

تحقیقات علمی بطور گسترده نشان داده اند که سطح استرس اکسیداتیو در بیماران قلبی که تحت عمل جراحی قلب قرار گرفته اند افزایش می یابد. این قضیه می تواند پیامدهای بسیار خطرناکی از جمله کاهش پاسخ های ایمنی و افزایش عوارض بعد از عمل داشته باشد.

محققان اعتقاد دارند در این زمینه، ویتامین A و روی می توانند تاثیرات مثبتی داشته باشند چرا که آنها نقش مهمی در سیستم ایمونولوژیک ایفا می کند و از این طریق در مبارزه با استرس اکسیداتیو نقش دارند.

در مطالعه که اخیرا انجام شد، محققان تاثیر مکمل های ویتامین A بر سطح استرس اکسیداتیو، براساس وضعیت روی در بدن، در بیمارانی که جراحی قلب انجام داده اند را ارزیابی کردند.

این بررسی بر روی یک گروه کنترل و گروه دیگر که مکمل های ویتامین A با دوز 5000 واحد بین المللی در روز مصرف می کردند، انجام شد. هر دو گروه براساس وضعیت روی در بدن آنها به گروههای کوچکتر تقسیم شدند.

غلظت رتینول، بتاکاروتن و روی در همه افراد قبل از عمل جراحی و مدتی بعد از آن اندازه گیری شد.

نتایج نشان داد در افرادی که غلظت روی در بدن آنها کافی است، غلظت رتنیول در افرادی که مکمل مصرف کرده اند بسیار بیشتر از افراد گروه کنترل است. همچنین در این گروه غلظت بتاکاروتن نیز در افرادی که سطح روی کافی داشتند بالاتر از افرادی بود که سطح روی ناکافی داشتند.

آزمایشات انجام شده توسط این گروه نشان می داد مکمل های ویتامین A در مجموع می تواند باعث کاهش استرس اکسیداتیو شود. اما این تاثیر در افرادی که سطح روی کافی داشتند بهتر از افرادی بود که سطح روی در بدن آنها کم بود.

این محققان پیشنهاد کردند مصرف ویتامین A در صورت وجود روی کافی در بدن می تواند باعث کاهش اختلالات بعد از عمل برای بیماران قلبی شود.

این یافته ها در تاریخ 22 ژوئن 2018 در مجله Nutrición Hospitalaria به چاپ رسیده است.

منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:Vitamin A supplementation according to zinc status on oxidative stress levels in cardiac surgery patients

Nutrición Hospitalaria. 2018 Jun 22, DOI: http://dx.doi.org/10.20960/nh.1666

http://revista.nutricionhospitalaria.es/index.php/nh/article/view/1666

مکمل شناسی را هر روز دنبال کنید

 کپی، فقط در صورت درج نام و لینک مکمل شناسی، مجاز است
 
*توصیه مهم مکمل شناسی در مورد 
خرید و مصرف مولتی ویتامین ها و سایر مکمل های غذایی:
1-مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست
و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.
2-به موازات این مطلب، ممکن است مطالعات دیگر، 
نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. 
لذااین مطالب نمی تواند دلیلی بر توصیه ومصرف خودسرانه 
مکمل های غذایی باشد و نباید جایگزین توصیه پزشک شود.
3- بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه است.
______________________________
بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد