بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

محتوای ویتامین B12 در شیر مادران گیاهخوار

محتوای ویتامین B12 در شیر مادران گیاهخوار

پروفایل ریزمغذی های موجود در شیر مادر برای مادران مختلف تفاوت های چشمگیری دارد. یکی از مهمترین موضوعاتی که بر روی این پروفایل تاثیرگزار است، رژیم تغذیه ای مادران است. در تحقیقات علمی کمتر این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است.

 این قضیه بویژه در مادرانی که گیاهخوار هستند موضوع بسیار چالش برانگیزی است. چرا که آنها اغلب مظنون به کمبود برخی ریزمغذی ها در شیر خود هستند.

محققان اخیرا محتوای ویتامین B12  را در شیر مادرانی که تغذیه های مختلفی داشتند از جمله وگان ها، گیاهخواران و غیرگیاهخواران اندازه گیری کردند. آنها همچنین الگوی مصرف ویتامین B12 در این مادران را نیز ارزیابی کردند.

این مطالعه بر روی 74 نمونه شیر از مادران با رژیم تغذیه ای  مختلف انجام شد. 29 نفر از آنها وگان، 19 نفر گیاهخوار و 26 نفر غیرگیاهخوار بودند. همگی این مادران در دوران شیردهی بودند.

نتایج بدست آمده نشان داد شیوع کمبود ویتامین B12 در گروه وگان 19/2 درصد، در گروه گیاهخوار 18/2 درصد و در گروه غیرگیاهخوار15/4 درصد است.

همچنین میزان استفاده از مکمل های ویتامین B12 در گروه وگان (46/2 درصد) بیشتر از گروه گیاهخوار (27/3 درصد) و غیرگیاهخوار (3/9 درصد) بود.

بررسی ها همچنین نشان داد مصرف مکمل های ویتامین B12 ارتباط مستقیمی با غلظت آن در شیر مادران دارد.

در مجموع 20 درصد از مادران مورد آزمایش در این مطالعه، مستقل از رژیم غذایی آنها، دارای غلظت ویتامین B12 کمتر از حد استاندارد در شیر خود بودند. حدود 85 درصد از آنها نیز مکمل های ویتامین B12 را مصرف می کردند اما در دوزهای بالاتر از حد مجاز.

بنابراین نه تنها در مورد محتوای ویتامین B12 شیر مادران گیاهخوار باید بررسی های بیشتری انجام شود بلکه در مورد دوز استاندارد مصرف این ویتامین نیز باید آگاهی های لازم به آنها داده شود.

نتایج این مطالعه در تاریخ 21 ژوئن 2018 در مجله The American Journal of Clinical Nutrition  منتشر شده است.

منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:Vitamin B-12 content in breast milk of vegan, vegetarian, and nonvegetarian lactating women in the United States

The American Journal of Clinical Nutrition, nqy104, https://doi.org/10.1093/ajcn/nqy104, Published: 21 June 2018

https://academic.oup.com/ajcn/advance-article-abstract/doi/10.1093/ajcn/nqy104/5042715?redirectedFrom=fulltext

مکمل شناسی را هر روز دنبال کنید

 کپی، فقط در صورت درج نام و لینک مکمل شناسی، مجاز است
 
*توصیه مهم مکمل شناسی در مورد 
خرید و مصرف مولتی ویتامین ها و سایر مکمل های غذایی:
1-مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست
و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.
2-به موازات این مطلب، ممکن است مطالعات دیگر، 
نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. 
لذااین مطالب نمی تواند دلیلی بر توصیه ومصرف خودسرانه 
مکمل های غذایی باشد و نباید جایگزین توصیه پزشک شود.
3- بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه است.
______________________________
بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد