بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

منابع غذایی جدید برای ویتامین D2: شکلات و کاکائو

منابع غذایی جدید برای ویتامین D2: شکلات و کاکائو

تحقیقات جدید نشان می دهد کاکائو و شکلات می توانند یک منبع غذایی مهم و مفید برای ویتامین D باشند.

دانه های کاکائو حساس به آلودگی قارچی هستند و اغلب حاوی مقادیر قابل توجهی از ارگوسترول (ergosterol)، پیش ماده ویتامین D2، هستند. محققان اعتقاد دارند که خشک کردن دانه های کاکائو در معرض نور خورشید می تواند باعث تبدیل ارگوسترول به ویتامین D2 شود.

براساس این فرضیه ها، در مطالعه ای که به تازگی توسط محققان آلمانی انجام شد، محتوای ویتامین D در کاکائو و مواد غذایی بر مبنای کاکائو با استفاده از گروماتوگرافی مایع جفت شده با طیف سنج جرمی اندازه گیری شد.

بررسی های این محققان نشان داد دانه های کاکائویی که از نواحی مختلف تهیه شده بود همگی حاوی ویتامین D2  هستند. به طور خاص مشخص شد که محتوای ویتامین D2 در پودر و کره کاکائو بسیار زیاد است.

در میان شکلات ها، شکلات تیره دارای بالاترین مقدار ویتامین D2 بود (در محدوده 1/9 تا 5/48 میکروگرم در 100 گرم آن) و شکلات سفید کمترین مقدار این ویتامین را داشت (در محدوده 0/19 تا 1/91 میکروگرم در 100 گرم آن).

این داده ها بخوبی نشان داد از کاکائو و انواع شکلات های برمبنای کاکائو می توان به عنوان یک منبع غذایی جدید برای ویتامین D استفاده کرد.

این محققان پیشنهاد کردند با توجه به این یافته، منابع علمی در مورد ریزمغذی های موجود در مواد غذایی در مورد این موضوع به روز شوند.

نتایج این مطالعه در تاریخ 20 ژوئن 2018 در مجله Food Chemistry تحت انتشار قرار گرفته است.

 منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:Cocoa and chocolate are sources of vitamin D2

Food Chemistry, Available online 20 June 2018,In Press.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308814618310720#!

مکمل شناسی را هر روز دنبال کنید

 کپی، فقط در صورت درج نام و لینک مکمل شناسی، مجاز است
 
*توصیه مهم مکمل شناسی در مورد 
خرید و مصرف مولتی ویتامین ها و سایر مکمل های غذایی:
1-مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست
و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.
2-به موازات این مطلب، ممکن است مطالعات دیگر، 
نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. 
لذااین مطالب نمی تواند دلیلی بر توصیه ومصرف خودسرانه 
مکمل های غذایی باشد و نباید جایگزین توصیه پزشک شود.
3- بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه است.
______________________________
بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد