بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

آیا کمبود آهن با ضریب هوشی (IQ) در ارتباط است؟

آیا کمبود آهن با ضریب هوشی (IQ) در ارتباط است؟

کمبود آهن یکی از شایع ترین کمبود ریزمغذی ها در سرتاسر جهان است. این کمبود می تواند پیامدهای خطرناکی در بدن داشته باشد چرا که آهن نقش بسیار مهمی در قسمت های مختلف بدن دارد.

آهن نقش بسیار مهمی در سیستم عصبی مرکزی ایفا می کند. با توجه به این موضوع اخیرا محققان به ارتباط بین کمبود آهن و ضریب هوشی مشکوک شده اند.

در مطالعه ای که اخیرا توسط محققان دانشگاه علوم پزشکی زنجان انجام شد، ارتباط بین کمبود آهن و سطح ضریب هوشی در کودکان دبستانی ارزیابی شد.

در این مطالعه 289 کودک دبستانی در سنین بین 8 تا 11 سال بطور تصادفی انتخاب شده و در آنها سطح آهن، TIBC، Hb و RBC اندازه گیری شد. سپس کودکانی که کمبود آهن داشتند به روانشناس معرفی شدند تا ضریب هوشی آنها با استفاده از تست راون اندازه گیری شود. سطح ضریب هوشی این دانش آموزان با افرادی که وضعیت آهن نرمال داشتند مقایسه شد.

نتایج بدست آمده نشان داد 60 دانش آموز دارای نسبت آهن به TIBC کمتر از 15 درصد هستند. همچنین 20/7 درصد از افراد بررسی شده دارای کمبود آهن بودند.

همچنین مشخص شد بین دانش آموزان دختر و پسر تفاوت چشمگیری در ابتلا به کمبود آهن وجود ندارد.

اما بررسی های این گروه نشان داد تفاوت چشمگیری در ضریب هوشی در بین دانش آموزانی مبتلا به کمبود آهن و گروه کنترل وجود ندارد.

با این وجود محققان اعتقاد دارند اختلاف نظرهایی در مورد تاثیر کمبود آهن بر ضریب هوشی وجود دارد و باید تحقیقات بیشتری برای پاسخ دقیق به این ارتباط انجام شود.

نتایج این مطالعه در ماه می 2018 در مجله Journal of Comprehensive Pediatrics  منتشر شده است.

منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:The Effect of Iron Deficiency on Intelligence Quotient in Eight- to Eleven-Year-Old Students of Zanjan, Iran

Journal of Comprehensive Pediatrics: May 2018, 9 (2); e61506.

http://comprped.com/en/articles/61506.html

مکمل شناسی را هر روز دنبال کنید

 کپی، فقط در صورت درج نام و لینک مکمل شناسی، مجاز است
 
*توصیه مهم مکمل شناسی در مورد 
خرید و مصرف مولتی ویتامین ها و سایر مکمل های غذایی:
1-مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست
و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.
2-به موازات این مطلب، ممکن است مطالعات دیگر، 
نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. 
لذااین مطالب نمی تواند دلیلی بر توصیه ومصرف خودسرانه 
مکمل های غذایی باشد و نباید جایگزین توصیه پزشک شود.
3- بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه است.
______________________________
بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد