بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

آیا مصرف مکمل های کلسیم با افزایش خطر حوادث قلبی عروقی همراه هستند؟

 آیا مصرف مکمل های کلسیم با افزایش خطر حوادث قلبی عروقی همراه هستند؟

پاسخ به این پرسش که  آیا مصرف مکمل های کلسیم با افزایش خطر حوادث قلبی عروقی همراه هستند؟ میتواند موضوع سرنوشت سازی در مصرف مکمل های کلسیم باشد اما باید گفت که

 در واقع مطالعات در مورد مصرف کلسیم و ارتباطش با حوادث قلبی عروقی هنوز مورد بحث هست و مطالعات متناقض وجود دارد:


 گروهی از مطالعات نتیجه گرفتند که نه تنها برای قلب و عروق مضر نیست و عوارضی ندارد، بلکه مصرف مکمل کلسیم با کاهش ریسک فاکتورها ازجمله کاهش وزن، کاهش فشار خون و کاهش کلسترول سرم در بیماران با هایپرکلسترومی خفیف تا متوسط، اثرات سودمندی در کاهش حوادث قلبی عروقی دارد.

گروهی از مطالعات نتیجه گرفتند که مصرف مکمل کلسیم- د اثری بر حوادث قلبی عروقی ندارد. این مطالعه که توسط سازمان ملی سلامت زنان انجام گرفت بر روی 36282 زن یائسه در سنین 50 تا 69 سالگی و مصرف کلسیم 1000میلیگرم روزانه و 400 واحد ویتامین د روزانه  بود، بعد از 7سال مصرف این مکمل تاثیر معنی داری روی حوادث قلبی عروقی نداشت.

 گروهی دیگر از مطالعات نتیجه گرفتند که مصرف کلسیم با یا بدون ویتامین د باعث افزایش ریسک حوادث قلبی عروقی از جمله انفارکتوس میوکارد میشود.

نظر انجمن پزشکی کشور نروژ:


 کشور نروژ با داشتن بیشترین آمار شکستگی لگن در جهان، دلیل خوبی برای بررسی منافع و خطرات مکملهای کلسیم در دست دارد. برخی بررسیها نشان دادند که دریافت مکمل کلسیم باعث افزایش خطر حمله قلبی و سکته مغزی میشود. محققان طی پژوهشی از زنان 65 ساله برای بررسی تاثیر دریافت مکمل ترکیبی کلسیم-د بر کل سلامت درمقایسه با دریافت عدم دریافت مکمل، از مدل تحلیلی پیشرفته ای استفاده کردند. اگر صدهزار خانم 65 ساله در هرروز، هزار میلیگرم کلسیم دریافت میکردند از 5890 شکستگی لگن و 3820 شکستگیهای دیگر جلوگیری میشود ولی 5917 حمله قلبی و 4373 سکته مغزی میتوانست پیش بیاید. بنابراین برای زنان با این سن، خطرها از فایده ها بیشتر می باشند.

بررسی های جدید در خصوص اثر مکمل کلسیم بر خطرهای سکته مغزی و حمله قلبی، نتیجه گیریهای متفاوتی داشته اند؛ بنابراین محققین از 3 سناریوی مختلف مبتنی برنتایج حاصل از تحقیقهای پیشین استفاده کردند. مدل با ریسک بالا پیش بینی میکرد که بیش از ده هزار سکته مغزی و حمله قلبی با مصرف مکمل کلسیم-د دریک گروه صدهزار نفری از خانمهای 65 ساله اتفاق خواهد افتاد، درحالیکه مدل با خطر متوسط در حدود پنج هزار مورد را پیش بینی میکرد. هر دو مدل نشان دادند که تعداد سالهای با کیفیت بالای زندگی از دست رفته بخاطر مصرف کلسیم، بیشتر از تعداد سالهای باکیفیت بالای زندگی نجات یافته بواسطه جلوگیری از شکستگی استخوانها بود. این پژوهش همچنین به بررسی مقرون به صرفه ارائه مکمل کلسیم- د برای زنان 65 ساله پرداخت؛ بااین فرض که این زنان خطر کمی برای مشکلات قلبی عروقی داشته باشند. دراین مورد محققان نتیجه گیری میکنند که ارائه مکمل کلسیم- د دراین شرایط، مقرون به صرفه و برای سلامت عموم مناسب است؛ مشروط براینکه منافع بر خطرات ارجحیت داشته باشد.

توصیه های کلیدی برای طبابت:


محققان اشاره میکنند که نمیتوان نتیجه گرفت که مکمل های کلسیم سبب افزایش خطر بیماریهای قلبی عروقی میشوند و این تحلیلها نیازمند بررسی در پرتو این عدم قطعیت می باشد. همچنین آنها اشاره میکنند: ما مطمئن نیستیم که چنانچه کلسیم دارای این تاثیر منفی باشد، برای اینکه مراقب باشیم، باید درمان دیگری را انتخاب کنیم تا به جلوگیری از شکستگی استخوان در زنان سالخورده کمک کنیم یا خیر؟!!!

 این مسئله که مکمل های کلسیم سبب افزایش حوادث قلبی عروقی میشوند مخصوصا هنگامی که مصرف کلسیم توتال از مقدار توصیه شده فراتر باشد یا مکملها با دوز بالا مصرف شوند، هنوز مورد بحث می باشد؛ تا هنگامیکه این مسئله تایید شود و مطالعات بیشتری انجام شوند، توصیه میشود که اولا کلسیم کافی را از رژیم غذایی دریافت کنید نه از مکمل، ثانیا از مصرف مکمل با دوز بالا یا مکمل اضافی اجتناب کنید، ثالثا دوز کلسیم در یک زمان فراتر از ۵۰۰mg نرود.

 Uptodate 2018.

 American Society for Nutrition 2018.

 Science Daily News May 12, 2016;The Norwegian University of Science and Technology ( NTNU ).

 دکتر مهدی شاهمیرانی

بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد