بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

مصرف زیاد نمک ازمهمترین عوامل افزایش فشارخون است.

1- برای پیشگیری از افزایش فشارخون، مصرف نمک را کاهش دهید. 
2- به هنگام طبخ غذا، تا حد امکان نمک کمتر به غذا اضافه کنید.
3- در هنگام غذا خوردن سعی کنید از نمکدان استفاده نکنید.
4- مصرف نمک را کاهش دهید. ولی برای همان مقدار کم از نمک یددار استفاده کنید.
5- نمک یددار را در ظرف های سربسته و دور از نور و رطوبت نگهداری کنید تا ید موجود در آن از بین نرود.
6- ذائقه کودکان را از اوایل زندگی به غذای کم نمک عادت دهید.
7- به غذای کودک زیر یکسال نمک اضافه نکنید تاذائقه او به غذاهای شور عادت نکند.

8- در افرادی که در طول زندگی خود غذاهای شور و پرنمک مصرف کرده اند شانس افزایش خون بیشتر است.

***********

منبع: سامانه مکمل شناسی به نقل از دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت 

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد