بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

تاثیر ویتامین A، روی و مولتی ویتامین بر وضعیت ریزمغذی های کودکان دبستانی

تاثیر ویتامین A، روی و مولتی ویتامین بر وضعیت ریزمغذی های کودکان دبستانی

کمبود ریزمغذی ها در بدن که تحت عنوان "گرسنگی مخفی" نیز معروف است، گسترده ترین فرم سوء تغذیه در سرتاسر دنیاست. این قضیه به ویژه در کودکان که در سنین در حال رشد هستند می تواند بسیار نگران کننده باشد.

برای رفع کمبود ریزمغذی ها، مصرف مکمل های غذایی یکی از روش های جایگزین اصلی است. همچنین محققان اعتقاد دارند وضعیت این ریزمغذی ها در کودکان دبستانی باید بطور مرتب ارزیابی شود.

در مطالعه ای که به تازگی توسط محققان کلمبیایی انجام شد، تاثیر مصرف مکمل های ویتامین A بصورت تک دوز، روی بصورت تنها و یا  ویتامین A بعلاوه روی بر وضعیت ریزمغذی ها و سطح روی و رتینول در سرم در کودکان دبستانی ارزیابی شد.

این مطالعه بر روی 80 کودک دبستانی انجام شد. 47 نفر از آنها دختر و 33 نفر دیگر پسر بودند.

غلظت رتینول سرم با استفاده از HPLC اندازه گیری شد. سطح کمتر از 20 میکروگرم بر دسی لیتر آن به عنوان کمبود ویتامین A، و سطح بالاتر از 30 میکروگرم بر دسی لیتر آن به عنوان سطح نرمال ویتامین A در نظر گرفته شد.

سطح روی در این کودکان نیز با استفاده از روش جذب اتمی اندازه گیری شد و سطح کمتر از 0/72 میکروگرم بر دسی لیتر آن به عنوان کمبود روی در نظر گرفته شد.

بررسی ها نشان داد مصرف مکمل های روی در این کودکان با کمبود شدید روبرو است در حالی که مصرف ویتامین A در حد نرمال بود.

نتایج نشان داد که 6/25 درصد از کودکان مبتلا به کمبود ویتامین A هستند، 23/75 درصد از آنها در معرض خطر کمبود ویتامین A هستند و در کمال تعجب 97/5 درصد از کودکان دارای کمبود روی بودند.

همچنین مشخص شد مصرف مکمل های روی و ویتامین A بصورت تنها یا در کنار هم می تواند وضعیت آنتروپومتریک را در این کودکان حفظ کند. اما مصرف این مکمل ها در مقادیر کم قادر به تامین مقدار بهینه این ریزمغذی ها در بدن نبود.


نتایج این مطالعه در تاریخ 10 ژوئن 2018 در International Conference on Data Mining and Big Data منتشر شده است.

منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:Effect of Vitamin A, Zinc and Multivitamin Supplementation on the Nutritional Status and Retinol Serum Values in School-Age Children


International Conference on Data Mining and Big Data, DMBD 2018: Data Mining and Big Data pp 748-758, First Online: 10 June 2018.


https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-93803-5_70

مکمل شناسی را هر روز دنبال کنید

 کپی، فقط در صورت درج نام و لینک مکمل شناسی، مجاز است
 
*توصیه مهم مکمل شناسی در مورد 
خرید و مصرف مولتی ویتامین ها و سایر مکمل های غذایی:
1-مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست
و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.
2-به موازات این مطلب، ممکن است مطالعات دیگر، 
نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. 
لذااین مطالب نمی تواند دلیلی بر توصیه ومصرف خودسرانه 
مکمل های غذایی باشد و نباید جایگزین توصیه پزشک شود.
3- بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه است.
______________________________
بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد