بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

کدام مکمل های تقویت چشم، موثر تر هستند؟

کدام مکمل های تقویت چشم، موثر تر هستند؟

✔ نقش مکملهای ویتامینی تقویت چشم در دژنراسیون وابسته به سن ماکولا (AMD) بر اساس دستورالعمل کالج پزشکان خانواده آمریکا ( aafp ):دو اختلال در پیگمانهای رتین، آتروفی جغرافیایی رتین و دروزن ( ته نشست زرد رنگ زیر رتین که از لیپید ساخته شده) در دژنراسیون وابسته به سن ماکولای خشک ( غیراگزوداتیو) شایع ترند.

دژنراسیون وابسته به سن ماکولای خشک میتواند به نوع شدیدتر مرطوب ( اگزوداتیو یا نئوواسکولار) تبدیل شود که از مشخصات آن تشکیل عروق جدید و خون ریزی در ماکولا می باشد.


✔ نقش مکملهای ویتامینی:


مطالعه بیماریهای چشم وابسته به سن ( *AREDS ) یک کارازمایی تصادفی شده شاهددار است که اثربخشی مکملهای ویتامینی آنتی اکسیدان در 3640 بیمار مبتلا به دژنراسیون وابسته به سن ماکولا با رنج سنی 55-80 سال را آزمون نمود.

نتایج ذیل حاصل شده است:

1- بیمارانی که در هنگام ورود به مطالعه به AMD متوسط تا شدید مبتلا بودند در مقایسه با گروهی که دارونما دریافت کردند پس از 6.3 سال پیگیری با خطر کمتر پیشرفت مواجه بودند.

2- مکملها از ایجاد بیماری جلوگیری نمی کنند.

3- از آنجا که بتاکاروتن در مکملها با خطر بیشتر سرطان ریه در بیماران سیگاری همراه بود، کارازمایی دوم ( AREDS2 ) شرکت کنندگان را در گروه های دریافت مکمل بازبینی شده حاوی لوتئین بعلاوه زاکسانتین، اسیدهای چرب امگا-3، یا هر دو تقسیم نمود.

4- حذف بتاکاروتن بر پیشرفت AMD تاثیری نداشت.

5- مکملهای حاوی اسیدهای چرب امگا-3، فایده بیشتری از ترکیب اولیه در AREDS در بر نداشت.

6- لوتئین بعلاوه زاکسانتین فایده اضافی در عموم جمعیت مورد مطالعه در بر نداشت.

7- البته تحلیل پس از اتمام مطالعه در زیر گروهی از شرکت کنندگان که در هنگام ورود دروزن های بزرگ ( ته نشست زرد رنگ زیر رتین که از لیپید ساخته شده است) حاکی از آن بود که لوتئین بعلاوه زاکسانتین میتواند فایده اضافی در پیشگیری از پیشرفت به سمت AMD پیشرفته و ایجاد AMD نئوواسکولار داشته باشد.

8- لوتئین بعلاوه زاکسانتین به نظر بی خطر بوده و با خطر بیشتر سرطان ریه همراه نیست.

9- مکمل مورد استفاده در  AREDS1 و AREDS2 ، مکملهای بدون نسخه هستند.

10- سیگاریهای فعال یا کسانی که سابقه مصرف سیگار دارند باید مورد مشاوره قرار بگیرند تا از ترکیباتی که حاوی بتاکاروتن هستند اجتناب کنند.


مکملهای AREDS1 حاوی:

- ویتامین سی: 500 میلیگرم
- ویتامین E: چهارصد واحد
- بتاکاروتن: 15 میلیگرم ( با میزان افزون تر سرطان ریه در سیگاریها همراه است)
- زینک ( به فرم زینک اکساید): 80 میلیگرم
- مس: 2 میلی گرم

 مکملهای AREDS2 حاوی:

- ویتامین سی: 500 میلیگرم
- ویتامین E: چهار صد واحد
- زینک: 25 میلیگرم
- مس: 2 میلیگرم
- لوتئین: 10 میلیگرم به همراه 2 میلیگرم زاکسانتین


توصیه کلیدی برای طبابت:


مکملهای ویتامینی AREDS1 و AREDS2 از ایجاد بیماری جلوگیری نمی کنند ولی از دست دادن دید را در مبتلایان به دژنراسیون وابسته به سن ماکولا به تاخیر می اندازند-درجه شواهد: A.


*AREDS: Age-Related Eye Disease Study.

Ref: Pelleter AL, et al. Vision Loss in Older Adults. American Academy Family Physician (aafp) August 1, 2016.


دکتر مهدی شاهمیرانی

بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد