بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

کمبود آهن: خطری برای اختلال تیرویید در دوران بارداری

کمبود آهن: خطری برای اختلال تیرویید در دوران بارداری

مطالعات جدید نشان می دهد کمبود آهن می تواند یک فاکتور خطرناک برای اختلالات تیروییدی و خود ایمنی برای زنان باردار در طول سه ماهه دوم بارداری آنها باشد.

فریتین یک پروتئین درونی سلولی است که به عنوان یک حامل آهن عمل می کند. مطالعات متعدد نشان داده است که کمبود آهن بر عملکرد تیروئید در زنان غیر باردار تاثیر می گذارد. اما این تاثیر در زنان باردار چندان مورد توجه نبوده است.

در مطالعه ای که اخیرا توسط محققان چینی انجام شد، ارتباط بین سطح فریتین سرم و عملکرد تیروئید همراه با خودایمنی تیروئید در زنان باردار در سه ماهه دوم ارزیابی شد.

این مطالعه بر روی 1592 زن باردار انجام شد. سطح سرمی فریتین (SF)، عملکرد تیروئید، TPOAb و TGAb در تمام این افراد تعیین شد.

کمبود آهن بصورت سطح فریتین کمتر از 12 میکروگرم بر لیتر تعریف شد.

نتایج این مطالعه نشان داد شیوع کمبود آهن در بین این افراد 11/87 درصد است. شیوع کم کاری تیرویید نیز در این افراد 9/17 درصد بود.

سطح سرمی هورمون FT4 در گروه مبتلا به کمبود آهن به طور معنی داری کمتر از گروه سالم بود. سطح هورمون TSH در دو گروه یکسان بود.

همچنین مشخص شد سطح فریتین سرم بطور معکوس با سطح هورمون TSH و بطور مستقیم با سطح هورمون FT4 در ارتباط است.

در مجموع نتایج این تحقیق نشان داد، کمبود آهن مادری در طول سه ماهه دوم بارداری، نشان دهنده TSH سرم بالاتر، سطوح پایین تر FT4 و افزایش غیرطبیعی TGAb در زنان باردار است.

نتایج این مطالعه در بیستمین کنگره غدد درون ریز اروپا که در ماه می 2018 در بارسلونا برگزار شد، ارائه شده است.منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:Iron deficiency, a risk factor for thyroid dysfunction and autoimmunity in the second trimester of pregnancy in China


Endocrine Abstracts (2018) 56 P1038 | DOI: 10.1530/endoabs.56.P103820th European Congress of Endocrinology ,Barcelona, Spain, 19 - 22 May 2018


https://www.endocrine-abstracts.org/ea/0056/ea0056p1038


مکمل شناسی را هر روز دنبال کنید

 کپی، فقط در صورت درج نام و لینک مکمل شناسی، مجاز است
 
*توصیه مهم مکمل شناسی در مورد 
خرید و مصرف مولتی ویتامین ها و سایر مکمل های غذایی:
1-مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست
و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.
2-به موازات این مطلب، ممکن است مطالعات دیگر، 
نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. 
لذااین مطالب نمی تواند دلیلی بر توصیه ومصرف خودسرانه 
مکمل های غذایی باشد و نباید جایگزین توصیه پزشک شود.
3- بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه است.
______________________________
بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد