بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

ویتامین D و افسردگی

 ویتامین D و افسردگی

همه ما احساس خستگی، ناراحتی و غم در زمان های خاصی در زندگی داریم، که اغلب اوقات این احساسات برای یک یا دو هفته طول می کشد و در زندگی روزمره ما تداخلی ایجاد نمی کند. اغلب صحبت کردن با یک دوست یا اعضای خانواده به بهبود این احساسات کمک می کند. اما در صورت بروز افسردگی این احساسات بهبود نیافته و ممکن است هفته ها یا ماهها ادامه داشته باشد.


افسردگی دارای ارتباط معنادار با ناتوانی، مرگ و میر ، هزینه های بهداشت و درمان و سومین علت منجر به ناتوانی در تمامی کشورهاست و چیزی حدود 840 میلیون نفر را در سراسر جهان تحت تاثیر قرار داده است. پاتوفیزیولوژی زیربنایی افسردگی هنوز ناشناخته باقی مانده است و احتمال می رود که چندین مکانیسم مختلف درگیر باشند. عدم درمان این اختلال آسیب های روانی و عوارض اجتماعی و اقتصادی بسیاری برای بیماران ایجاد می کند.


ویتامین D یک هورمون منحصربفرد نورواستروئیدی است که نقش حیاتی در سلامت استخوانها دارد و امروزه محققین پی بردن که ویتامین D در دیگر حوزه های سلامت نیز نقش ایفا می کند. یکی از این نقش ها در توسعه افسردگی است. مطالعات مختلفی درمورد ارتباط بین ویتامین D و افسردگی انجام شده، هرچند نتایج این مطالعات متناقض می باشند.


دلایل بیولوژیکی فراوانی برای وجود نقش احتمالی ویتامین D در توسعه و عملکرد مغزی وجود دارد. بعضی از گیرنده های مغز گیرنده های ویتامین D هستند، به این معنی که ویتامین D به نوعی در مغز عمل می کند. این گیرنده ها در مناطقی از مغز یافت می شوند که با افسردگی ارتباط دارند. به همین دلیل، ویتامین D با افسردگی و سایر مشکلات روحی روانی ارتباط دارد.


اینکه ویتامین D دقیقا در مغز چگونه کار میکند بطور شفاف مشخص نشده است. یکی از نظریه ها این است که ویتامین D روی میزان مواد شیمیایی موسوم به مونوآمین ها نظیر سروتونین و نحوه کار آنها در مغز تاثیر می گذارد. بسیاری از داروهای ضد  افسردگی با افزایش میزان مونوآمین ها در مغز کار می کنند. بنابراین محققین حدس میزنند که ویتامین D ممکن است میزان مونوآمین ها را افزایش دهد که این به درمان افسردگی کمک میکند.


در یک مطالعه مروری انجام شده (2013)  درخصوص ویتامین D و افسردگی؛ یافته ها نشان داد:
-کمبود ویتامین D در خون با افسرده بودن در ارتباط است.
-کمبود ویتامین D در خون باعث پیشرفت و بدتر شدن وضعیت افسردگی فرد می شود.
-مصرف ویتامین D می تواند باعث بهبود افسردگی و حتی پیشگیری از آن شود.


مطالعه دیگر (2014) که در آن 1102 نفر در رنج سنی 18-65 سال با اختلال افسردگی درحال حاضر و 790 با سابقه افسردگی که در حال حاضر دارای اختلال افسردگی نیستند، دیده شد که سطح ویتامین D در افرادی که در حال حاضر افسرده هستند پایین تر است و شدت علائم افسردگی در افراد با سطح ویتامین D بالاتر، کمتر است. همچنین در یک پیگیری دوساله همبستگی معناداری بین وضعیت ویتامین D و علائم افسردگی مشاهده شد.


ویتامین D معروف به ویتامین خورشید است. مواجهه مستقیم با نوخورشید برای دریافت ویتامین D مورد نیاز، موجب افزایش انرژی و خلق و خوی شما می شود. براساس شواهد پس از مواجهه با نور خورشید میزان بتا-اندورفین افزایش می یابد و بتا-اندورفین باعث احساس خوب و افزایش خلوق و خو می شود. بنابراین کسانی که احساس افسردگی می کنند باید سعی کنند تماس مناسبی با نورخورشید داشته و منابع غنی ویتامین D مصرف کنند. اما باتوجه به کمبود شدید این ویتامین در جامعه ما از مصرف مکمل ویتامین D نیز نباید غافل شد.

دکتر بهار سبحانی
مدیر مدیکال شرکت اکسون فارمد

References:
 -Eyles, D.W., Smith, S., Kinobe, R., et al., Distribution of the vitamin D receptor and 1 alpha-hydroxylase in human brain. J Chem Neuroanat, 2005. 29(1): p. 21-30.
 -Kjaergaard, M., Waterloo, K., Wang, C.E, et al., Effect of vitamin D supplement on depression scores in people with low levels of serum 25-hydroxyvitamin D: nested case-control study and randomised clinical trial. Br J Psychiatry, 2012. 201(5): p. 360-8.
 -Anglin, R.E., Samaan, Z., Walter, S.Det al., Vitamin D deficiency and depression in adults: systematic review and meta-analysis. Br J Psychiatry, 2013. 202: p. 100-7. Milaneschi Y, Hoogendijk W, Lips P, et al. The association between low vitamin D and depressive disorders. Mol Psychiatry. 2014 Apr;19(4):444-51.

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد