بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

دکتر کبریایی زاده: شاهد نابسامانی در تامین و عرضه مکمل‌های ورزشی در کشور هستیم

دکتر عباس کبریایی‌زاده رییس شورای سیاست‌گذاری پنجمین همایش مکمل‌های غذایی و رژیمی : تعداد زیادی از ورزشکاران (جوان، نوجوان، میانسال و حتی سالمندان) به طور روزانه با مصرف مکمل‌های ورزشی به صورت قانونی (مصارف ضروری) و حتی غیر قانونی (دوپینگ و ...) مواجه هستند. بنابراین ضرورت دارد به این مبحث که بخش بزرگی از افراد مولد جامعه با آن مربوط می شوند به صورت علمی توجه شود. دومین همایش مکمل‌های غذایی و رژیمی به همین مناسبت به مکمل‌های ورزشی و جایگاه آن در سلامت جامعه پرداخت. در این همایش تلاش شد از محققان داخلی و خارجی کمک گرفته و مهم ترین مباحث روز در حوزه‌های مختلف تولید، مصرف، توزیع و ... مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.


در همایش مذکور سخنرانان بر اهمیت نوتروسیوتیکال ها بر سلامت انسان و مخاطرات مصرف نا بجای آنها بحث و تبادل نظر کردند. پیرو استقبال و توجه دو همایش قبل، همایش های بعدی نیز با رویکرد نقش مکملها در سلامت مادر و کودک و ... تعریف و اجرا گردید. استقبال پرشور جامعه پزشکی و شرکت‌های دارویی در نهادینه سازی سلامت مکملها در کشور منجر به آن شد که این سلسله همایش ها به یکی از همایش‌های سالانه و مستمر تبدیل گردد.

همایش سال ١٣٩٦ با همین رویکرد و اعلام نیاز جامعه پزشکی و دارویی و با هدف تبیین نقش مکمل ها در اختلالات متابولیک و با تمرکز بر ورزشکاران تعریف و سخنرانان مدعو دعوت  شد تا مباحث علمی مرتبط را به شرکت کنندگان ارایه نمایند. تمرکزی که در این همایش بر روی جامعه ورزشی صورت گرفته است از آن روست که متاسفانه همچنان شاهد نابسامانی در تامین و عرضه مکمل‌های ورزشی در کشور هستیم. این نابسامانی نیازمند توجهی خاص از سوی مسئولان مربوطه است که امید می‌رود زمینه و فرصت حضور ایشان در همایش فراهم و این بخش از جامعه که عموماً جوانان آینده ساز کشور هستند سلامت ایشان در اثر مصرف نابجای مکملها و یا مکمل های ناسالم در معرض خطر قرار نگیرد.

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد