بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

ضرورت مکمل ها در جلوگیری از سوء تغذیه


دکتر جعفر میرفخرایی دبیر انجمن تولید‌کنندگان فرآورده‌های طبیعی و گیاهان دارویی 


سوء تغذیه سبب مختل نمودن سلامتی و کاهش توانایی ذهنی و یادگیری برای کسب مهارت‌های پیچیده، همچنین کاهش توانمندی اقتصادی و محدودیت مشارکت مردم در تولید و افزایش فقر در جامعه و قطع رشد اقتصادی و توسعه اجتماعی می‌گردد. اگر مواد غذایی متنوع در حد متعادل مصرف شوند، موارد مورد نیاز بدن از جمله ویتامین‌ها، مواد معدنی و ... تامین خواهند شد.

اما متاسفانه به دلیل تغییر عادات و الگوهای غذایی مردم، غنی‌سازی مواد غذایی و همچنین استفاده از مکمل‌های غذایی و رژیمی از جمله استراتژی‌های جبران کمبود برخی از ریزمغذی‌ها می‌باشد که در تمام کشور‌های دنیا به کار گرفته می‌شوند.

از این رو در سال‌های اخیر تجویز و مصرف مکمل‌ها در گروه‌های سنی مختلف از جمله کودکان، سالمندان و ... از جایگاه و اهمیت ویژه‌ای برخوردار شده است.

اما لازم به ذکر است که استفاده از مکمل‌ها به دانش و آگاهی کافی در این زمینه دارد. چرا که مصرف بی‌رویه و خودسرانه مکمل‌ها می‌تواند اثرات منفی در پی داشته باشد. بر این اساس برگزاری همایش‌هایی همچون همایش مکمل‌های غذایی و رژیمی که یکی از اهدافش ارائه آخرین دستاورد‌های روز دنیا می‌باشد، می‌تواند گامی موثر در جهت ارتقای سطح دانش و سلامت جامعه محسوب شود.

****************

منبع: سامانه مکمل شناسی 

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد