بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

مقایسه جدول ترکیبات سه مولتی ویتامین

جدول ترکیبات مولتی ویتامین فارماتون: برای مشاهده اینجا کلیک کنید

جدول ترکیبات مولتی ویتامین مولتی دیلی نیچرمید: برای مشاهده اینجا کلیک کنید

جدول ترکیبات مولتی ویتامین مولتی پریناتال نیچرمید( مخصوص زنان باردار): برای مشاهده اینجا کلیک کنید

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد