بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

مکمل شناسی: نقش مکمل های غذایی/ پروتئین‌های وِی

فرآیند‌های مختلفی برای پروتئین‌های وِی یکی از دو گروه اصلی پروتئین‌های شیر گاو را تشکیل می‌دهند. گروه دیگر کازئین‌ها هستند.

کازئین‌ها حدود 80% از کل پروتئین شیر گاو را شامل می‌شوند، در حالی که پروتئین وِی حدود 20% باقیمانده را تشکیل می‌دهد.

پروتئین وِی، به عنوان یک فرآورده طبیعی فرعی، از فرآیند تولید پنیر به دست می‌آید. شیر خام علاوه بر پروتئین‌ها، حاوی چربی، لاکتوز ومواد دیگر نیز می‌باشد.

شیر خام عمل آوری می‌شود تا محصولات غنی از پروتئین از جمله پروتئین وِی تغلیظ شده (WPC) و پروتئین وِی ایزوله (WPI) تولید گردد.


پروتئین‌های وی شامل پروتئین‌های با ارزش بیولوژیک بالا و پروتئین‌های دارای عملکرد‌های مختلف، می‌باشد.

پروتئین‌های وِی اصلی، بتا – لاکتوگلوبولین و آلفا – لاکتوگلوبولین هستند، دو پروتئین گلوبولار اصلی که 70 تا 80% از کل پروتئین وِی را شامل می‌شوند.

پروتئین‌های با مقدار کم شامل ایمونو گلوبولین‌های lgG، lgA و lgM، به ویژه lgG، گلیکو ماکرو پپتیدها، سرم آلبومین گاوی، لاکتوفرین، لاکتوپراکسیداز و لیزوزیم هستند.

پروتئین وِی همچنین شامل پپتید‌های کوچک تر مشتق از پروتئین‌های مختلف اند که بیو پپتید نامیده می‌شوند.


برخی انواع مختلف پروتئین‌های وِی در بازار موجودند. پروتئین وِی تغلیظ شده، غنی از پروتئین‌های وِی و در عین حال حاوی چربی و لاکتوز است.

برخی پروتئین‌های وِی تغلیظ شده حاوی مقادیر بالاتر ایمونوگلوبولین‌ها هستند. پروتئین وِی ایزوله، چربی و لاکتوز تهیه پروتئین وِی ایزوله موجوداست.

پروتئین‌های وِی ایزوله با تغییر یونی، پروتئین زیادی دارند اما گلیکوماکروپپتید، لاکتوفرین، لاکتو پراکسیداز و برخی پپتیدهای فعال بیولوژیکی در آنها کم است.

پروتئین‌های وی ایزوله میکرو فیلتراسیونی / اولترا فیلتراسیونی، مقادیر بالاتر گلیکو ماکروپپتید، لاکتوفرین، لاکتو پراکسیداز و پپتیدهای فعال بیولوژیکی را دارا می‌باشد، اما سرم آلبومین گاوی کمتری دارند.

نکته جالب توجه این که، سرم آلبومین گاوی، در کنار بتا – لاکتو گلوبولین و lgG1، پروتئین‌های سرشار از توالی گلوتامیل سیستئین هستند.

گلوتامیل سیستئین پیش ساز گلوتاتیون است. میکروفیلتراسیون با جریان متقاطع یک پروتئین وِی ایزوله تولید می‌کند که بیش از 90% آن را پروتئین‌های غیر دناتوره و دارای تمام زیرگروه‌های مهم با حفظ نسبت‌های طبیعی تشکیل می‌دهد و فاقد چربی و لاکتوز است.

عملکرد مکمل های غذایی پروتئین‌های وِی
پروتئین‌های وِی ممکن است عملکرد ضد میکروبی و تنظیم کننده ایمنی داشته باشند. همچنین ممکن است دارای فعالیت آنتی اکسیدانی نیز باشند.

مکانیسم عمل مکمل های غذایی پروتئین‌های وِی
مکانیسم اثر احتمالی ضد میکروبی پروتئین‌های وِی ممکن است با آزمودن فعالیت برخی از پروتئین‌های وِی مشخص شود. لاکتوفرین به سختی به آهن متصل شده است.

آهن یک ماده ضروری برای رشد میکروب‌ها، به ویژه باکتری‌های پاتوژن است. لاکتوفرین ممکن است جذب سطحی و/ یا نفوذ باکتری و ویروس به دیواره روده را مهار کند.

لاکتوپراکسیداز ممکن است با تولید گونه‌های فعال اکسیژن از طریق فعالیت آنزیم، میکرو ارگانیسم‌ها را غیر فعال کرده یا از بین ببرد. ایمونو گلوبولین‌ها نیز ممکن است در ایمنی غیر فعال نقش داشته باشند.


فعالیت احتمالی تنظیم کننده ایمنی توسط پروتئین‌های وِی نیز ممکن است تا حدودی به ایمنی غیر فعال ایجاد شده توسط ایمونوگلوبولینِ‌ها مربوط باشد. پروتئین‌های وِی سرشار از ال – سیستئین و ال – گلوتامات، دو آمینو اسید پیش ساز تری پپتید گلوتاتیون، هستند.

برخی نیز سرشار از توالی دی پپتیدی گلوتامیل سیستئین می‌باشد. این دی پپتید نیز پیش ساز گلوتاتیون است. نشانه‌هایی وجود دارد که دریافت پروتئین‌های وِی، سطوح گلوتاتیون مونوسیت را افزایش می‌دهد.

سطوح افزایش یافته گلوتاتیون ممکن است در عملکرد احتمالی تنظیم کننده ایمنی توسط پروتئین وی شرکت داشته باشد، همان طور که به عملکرد آنتی اکسیدانی آن کمک می‌کند. علاوه بر این، لاکتوفرین ممکن است فعالیت تنظیم ایمنی داشته باشد.

........................................
منبع: مکمل شناسی به نقل از پی در آر

توصیه های مکمل شناسی در خصوص مصرف منطقی و بهینه مکمل های غذایی: مصرف مکمل های غذایی نیاز به آگاهی و تشخیص صحیح دارد و به این جهت مصرف مکمل های غذایی بدون مشاوره با پزشک توصیه نمی شود. ضمن اینکه اطلاعات موجود در وبسایت مکمل شناسی به هیچ وجه جایگزین مشاوره با پزشک نخواهد بود و ضروری است قبل از هرگونه اقدامی، موضوع را با پزشک معالج مطرح نمایید.
مصرف مکمل های غذایی بویژه در خصوص کودکان، سالمندان و کسانی که بیماری زمینه ای نظیر دیابت، بیماری های ریوی یا قلبی و عروقی دارند و همچنین در رابطه با زنان باردار از حساسیت بیشتری برخوردار است و ممکن است در صورت عدم توجه به توصیه های پزشک، منجر به عوارض غیر قابل جبرانی شود.
علاوه بر این، توجه داشته باشید با توجه به شیوع تبلیغات ماهواره ای و اینترنتی، بهترین و معتبرتین مکان برای تهیه مکمل های غذایی، صرفا داروخانه ها هستند و عرضه مکمل های غذایی در خارج از داروخانه، بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، در خارج از داروخانه ممنوع است.  

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد